Llywodraeth Cymru yn methu gwarchod buddiannau Cymru dros HS2

Mae Plaid Cymru wedi ymateb idtro pedol  Llywodraeth Cymru ar ol-wariant HS2 ar gyfer Cymru drwy feirniadu Llafur am eu hagwedd swrth tuag at warchod buddiannau Cymru .

Ers cyhoeddi’r prosiect HS2, mae Plaid Cymru wedi galw’n gyson am iawndal cyfatebol i Gymru o hyd at £ 4bn yn seiliedig ar y fformiwla Barnett – mae hyn ar sail adroddiad diweddar gan y Sefydliad Materion Economaidd a oedd yn dweud y gallai cost y prosiect gynyddu i £80bn yn y pen draw.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi cyhuddo Prif Weinidog Cymru o adael i bethau fynd yn draed moch o fewn ei blaid a thynnodd sylw at ragrith Aelodau Seneddol Llafur o Gymru a fethodd i bleidleisio yn erbyn y Mesur oedd yn arwain y ffordd at HS2 pan oedd yn cael ei drafod yn y Senedd.

Dywedodd Mr Edwards :

“Mae pobl Cymru yn haeddu gwell na negeseuon cymysg a throeon pedol gan eu Llywodraeth .

“Mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu’n gyson am ol-wariant HS2 i Gymru – swm sylweddol o arian a allai gael ei fuddsoddi yn ein ffyrdd a rheilffyrdd eu hunain i greu swyddi ac gwella gwasanaethau.

“Mae lein Gogledd Cymru angen ei thrydaneiddio ers blynyddoedd a byddai creu Metro De Cymru yn lleihau tagfeydd a gwella amodau teithio ledled y rhanbarth.

“Yn y cyfamser, mae’r Blaid Lafur yng Nghymru wedi bod yn amheus o dawel ar y mater hwn – methu â galw am ol-wariant a methu pleidleisio ar y Mesur hanfodol yn San Steffan. Hyd yn oed nawr pan maent wedi penderfynu o’r diwedd i siarad ar y mater, maent yn galw am swm o £2bn – hanner yr hyn sy’n ddyledus i Gymru yn seiliedig ar y ffigurau rhagamcanol diweddaraf.

“Mae’n anffodus iawn fod Llafur wedi treulio’r tair blynedd diwethaf ymuno gyda’r Torïaid i danseilio’r ymgyrch dan arweiniad Plaid Cymru ar y mater hollbwysig hwn  i Gymru.

“Mae’n amlwg fod pethau’n draed moch o fewn Llywodraeth Cymru ar y mater hwn. Mae’n hen bryd i’r Prif Weinidog benderfynu ble mae ei flaenoriaethau – yn gwarchod buddiannau Cymreig a sicrhau nad yw Cymru yn colli allan pan fydd biliynau yn cael eu gwario ar brosiectau Lloegr yn unig , neu cadw ei gydweithwyr yn y Blaid Lafur yn Llundain yn hapus.

“Mae’r tro pedol ond wedi digwydd gan fod Llafur yn ystyried peidio cefnogi HS2 o hyn allan.

“Mae Cymru yn haeddu Llywodraeth sy’n rhoi buddiannau cenedlaethol Cymru yn gyntaf, nid buddiannau cul y Blaid Lafur. “

DIWEDD

 

Diweddariad:  Jonathan Edwards receives praise from the Financial Times’ Chief Political Correspondent, Jim Pickard:

Times HS2

 

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.