Rhaid sicrhau adferiad economaidd Cymru, medd Plaid Cymru

Byddai cynlluniau Plaid Cymru yn creu 50,000 o swyddi i Gymru

Mae llefarydd Plaid Cymru ar yr economi Jonathan Edwards AS wedi galw am gamau i sicrhau adferiad economaidd Cymreig, gan gynnwys gwell defnydd o gontractau cyhoeddus i greu 50,000 o swyddi yng Nghymru a thorri trethi busnes i helpu cwmnïau bach.

Mae hyn yn dilyn y cyhoeddiad fod GDP y DG yn y 3ydd chwarter wedi cynyddu o 0.8%. Fodd bynnag, nid oes ffigyrau GDP ar gael, sy’n ei gwneud yn anodd asesu cryfder economi Cymru.

Mae ffigyrau heddiw yn dangos fod economi’r DG yn dal 2.5% yn llai yn awr nac yr oedd ar ddechrau 2008, a bod 40,000 yn fwy o bobl yng Nghymru yn chwilio am waith nac yr oedd bryd hynny.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar yr economi Jonathan Edwards AS:

“Er ein bod yn croesawu unrhyw newyddion cadarnhaol, dyma’r adferiad economaidd arafaf a hwyaf mewn hanes.

“Mae polisïau a orfodwyd ar Gymru o San Steffan wedi golygu poen i deuluoedd ac aelwydydd, o ran swyddi a chyflogau fel eu bod yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

“Mae’r adferiad wedi canoli yn ormodol ar Lundain a de-ddwyrain Cymru, oherwydd, yng Nghymru, mae prisiau tai yn dal i ddisgyn ac y mae diweithdra 40,000 yn uwch o hyd na chyn y dirwasgiad.

“Fodd bynnag, heb gofnod cywir o GDP Cymru, fyddwn ni fyth yn gwybod beth yw hynt ein heconomi.

“Byddai Plaid Cymru yn creu 50,000 o swyddi yng Nghymru trwy well defnydd o gontractau a phŵer pwrcasu ac yn torri cyfraddau busnes i fusnesau bach, gan roi swyddi a busnesau Cymru gyntaf.”

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.