Rydym yn gwrthwynebu israddio Gorsaf Dân Rhydaman

Please use the below form to sign the petition against the downgrading of Ammanford Fire Station.
If you would also like to sign the national petition against cuts to the Fire Service throughout Wales, you can do that by clicking here

Rydym yn gwrthwynebu israddio Gorsaf Dân Rhydaman

Mae’r Aelod Seneddol lleol, Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad, Rhodri Glyn Thomas yn cefnogi yr ymgyrch sy’n cael ei harwain gan Gynghorwyr lleol Plaid Cymru yn erbyn y cynnig i israddio gorsaf dân Rhydaman o orsaf llawn amser.

Oherwydd toriadau llym llywodraeth Llafur Cymru, mae’r awdurdod tân yn cael ei orfodi i arbed dros £4 miliwn dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r awgrymiadau a gyflwynwyd mis yma i’r Awdurdod tân yn cynnwys cyfres o opsiynau i’r gwasanaeth wneud arbedion. Un o’r opsiynau yma - er nad yw’r penderfyniad wedi ei wneud - yw israddio Gorsaf Dân Rhydaman o orsaf llawn amser i un lle mae dynion tân yn gweithio rhan amser.

Cred Plaid Cymru y bydd hwn yn cael effaith uniongyrchol ar amseroedd ymateb sydd ddim yn dderbyniol. Os ydych yn cytuno, ychwanegwch eich enw:

[signature]

Share this with your friends: