Rhybudd y gall Mesur busnes fod yn siarter ‘penaethiaid gwael’

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi rhybuddio y gall y Mesur Menter a Diwygio Rheoliadol, i’w drafod yn San Steffan heddiw (dydd Llun), ddod yn siarter ‘penaethiaid gwael’ os yw’n cyfyngau hawliau gweithwyr a nodi dychweliad at werthoedd y wyrcws Fictorianaidd.

Mae’n ofni y bydd y Llywodraeth Glymblaid yn ychwanegu rhannau o’r Adolygiad Beecroft dadleuol at y Mesur wrth iddo basio drwy’r Senedd.

Mae argymhellion yr adolygiad gan roddwr y Blaid Geidwadol yn cynnwys cymal ‘diswyddiad di-fai’ a gostwng y cyfnod rhybudd a roddir gan gwmniau pan fyddant yn diswyddo.

Dywedodd Mr Edwards hefyd y byddai Plaid Cymru yn anelu i gryfhau adrannau o’r Mesur ar becynau bonws a chyflogau cyfarwyddwyr, yn cynnwys uchafswm cyflog rhoi cynrychiolwyr gweithwr ar bwyllgorau tâl.

Wrth siarad cyn yr ail ddarlleniad yn y Ty Cyffredin, dywedodd Mr Edwards:

“Rwy’n ofni y bydd nifer o argymhellion dadleuol Adolygiad Beecroft yn cael eu hychwanegu at y Mesur hwn wrth iddo basio drwy’r Senedd.

“Mae potensial y bydd hwn yn troi’n Siarter Penaethiaid Gwael os y bydd y Con-Demiaid yn cefnogi cymalau ‘diswyddiad di-fai’ a gostwng faint o rybudd fydd cwmniau yn gorfod ei roi cyn diswyddo.

“Nid yw creu amgylchedd gwaith ble fo gweithwyr yn poeni am eu swyddi ohyn yn creu marchnad cyflogaeth hyblyg, mae’n nodi dychweliad at werthoedd wyrcws Fictorianaidd ble y gellir cyflogi a di-swyddo ar fympwy.

“Ond dyma’r union fath o gynigion y byddech yn eu disgwyl gan roddwr i’r Blaid Geidwadol.

“Bydd Plaid Cymru yn brwydro yn erbyn cyflwyno unrhyw un o’r cynlluniau hyn drwy’r drws cefn a byddwn yn cefnogi creu amgylchedd ble fo staff yn teimlo’n rhan anatod o’r busnes.

“Byddwn hefyd yn edrych at gryfhau rhannau o’r Mesur sy’n ymwneud a phecynau bonws a chyflogau cyfarwyddwyr, er fod cynlluniau gwan y Glymblaid yn well nag unrhyw beth wnaeth Llafur yn ystod tair mlynedd ar ddeg o rym.

“Bydd Plaid yn cynnig cynlluniau ar gyfer uchafswm cyflog i roi stop ar gyflogau sy’n gwobrwyo methiant, a gwneud gweithwyr yn aelodau o bwyllgorau tâl er mwyn medru rhoi ystyriaeth i safbwynt y staff.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.