Cefnogaeth unfrydol i Jonathan ar gyfer etholiad 2015

Mae’r aelod Seneddol lleol, Jonathan Edwards, wedi derbyn cefnogaeth unfrydol gan gynrychiolwyr Plaid Cymru i sefyll eto yn etholiad San Steffan 2015.

Yn ystod cyfarfod yn Neuadd Rhys Pritchard yn Llanymddyfri, roedd aelodau’r Blaid yn rhoi cefnogaeth gref i waith caled ac ymroddiad Jonathan wrth sefyll lan dros Sir Gaerfyrddin ers iddo ddod yn AS dair blynedd yn ôl.

Yn dilyn y cyfarfod dywedodd Cynghorydd David Jenkins, Cadeirydd y blaid etholaethol leol, bod y blaid yn falch o gael Jonathan i’w cynrychioli.

Dywedodd y Cynghorydd Jenkins:

“Roedd gan Jonathan tasg anodd wrth iddo gymryd drosodd oddi wrth Adam Price. Fodd bynnag, mae wedi cael effaith sylweddol ar y llwyfan gwleidyddol – ennill parch aruthrol o bob ochr i’r Tŷ Cyffredin ac mae’n rhoi anghenion Sir Gaerfyrddin a Chymru yn gyntaf bob tro mae’n siarad.

“Roedd perfformiad Jonathan yr wythnos hon mewn ymateb i’r Gyllideb yn dangos ei wybodaeth economaidd eithriadol a’i allu i sefyll i fyny i lywodraeth y DU.

“Mae’n ganmoliaeth bod y blaid Lafur wedi dewis Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn sedd targed ar gyfer 2015. Pan fydd hyd yn oed ASau llywodraeth yn llongyfarch Jonathan ar fod yn fwy effeithiol na’r wrthblaid Llafur swyddogol, mae’n anochel y bydd y blaid Lafur am atal i Jonathan datgelu eu polisïau Torïaid.

“Ar bensiynau sector cyhoeddus, costau tanwydd cynyddol, cynnydd mewn TAW, amddiffyn ein ffermwyr neu’r ymosodiadau parhaus ar y mwyaf bregus yn ein cymdeithas, mae Jonathan bob amser ar yr ochr iawn yn y ddadl ac yn barod i sefyll i fyny ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Rydym yn falch iawn o’i gael i gynrychioli ni “.

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Mae’n anrhydedd ac yn fraint i wasanaethu trigolion fy nghymunedau cartref fel eu Haelod Seneddol.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i dderbyn y gefnogaeth lethol i barhau i fod yn llais yn San Steffan.

“Nid yw Plaid Cymru yn cymryd unrhyw bleidlais yn ganiataol. Byddaf yn parhau i weithio’n galed ac yn cynrychioli pob etholwr hyd eithaf fy ngallu.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.