Angen am dryloywder Trident: Plaid yn holi’r Glymblaid am gais arfau niwclear dinistriol Llywodraeth Cymru

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi gal war Lywodraeth y DU i ryddhau manylion unrhyw drafodaethau maent wedi eu cael am leoliad arfau niwclear Trident ar ol 2014.

Wrth fethu ateb y cwestiwn, gwnaeth Syr George Young, Arweinydd y Ty Cyffredin, addewid y byddai’r Gweinidog Amddiffyn yn ysgrifennu at AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr gydag ateb llawn i’w gwestiwn.

Mae’r cwestiwn yn dilyn cyhoeddiad gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ei fod yn ceisio dod a Trident o’i safle presennol yn Faslane, Yr Alban i Gymru.

Dywedodd Mr Edwards:

“Rydym eisiau Cymru heb arfau niwclear.

“Ni does gan Lafur unrhyw fandad i gynnig Cymru fel safle ar gyfer arfau niwclear marwol yn sgil annibyniaeth yr Alban.

“Y Blaid Lafur yn Llundain arweiniodd ni i ryfel dinistriol Irac dros arfau dinistriol torfol ond nawr mae’r Blaid Lafur yng Nghaerdydd eisiau rhoi arfau o’r fath mewn dyfroedd Cymreig.

“Y cwestiwn yw a ydynt wedi bod yn plotio’n gyfrinachol gyda’r Ceidwadwyr yn Llundain i ddod ag arfau i Gymru.

“Yn economaidd, mae Trident yn cynnig gwerth ariannol gwael gan y byddai buddsoddi mewn isadeiliedd yn creu llawer mwy a swyddi, ac ar sail egwyddor mae’n gwbl anfoesol cynnig cartref i arfau a all ladd miloedd os nad miliynau o bobl pe baent yn cael eu defnyddio.

“Rydym eisiau rhoi Cymru ar y map, nid ei ffrwydro oddi arno.

“Dyna pam nad fydd y fath beth a chroeso Cymreig i Trident.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.