Atal israddio labordai iechyd anifeiliaid hanfodol yng Nghymru

Mae’r asiantaeth labordai iechyd anifeiliaid (AHVLA) wedi cadarnhau eu bwriad i dynnu nôl cyfleusterau arbrofi yn eu labordai yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth erbyn 2013. Y labordai yma yw’r unig ddau gyfleustra yng Nghymru gyfan.

Mae’r diwydiant amaethyddiaeth yng Nghymru yn ddibynnol ar y dadansoddiad cyflym o’r labordai. Mae’n hanfodol i iechyd a lles anifeiliaid, iechyd y cyhoedd a diogelwch bwyd. Fydd danfon y wybodaeth allan o’r wlad yn achosi oedi ac o ganlyniad yn achosi canlyniadau difrifol.

Pe bai’r llywodraeth Dorïaidd a Democratiaid Rhyddfrydol y DU yn dilyn y cynnig israddio, fydd yn ergyd enfawr i Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a’r economi gwledig ehangach.

[[petition-1]]

Sorry, comments are closed on this item.