Stephen Carr yn yr Independent

Mae Stephen Carr yn ysgrifennydd scets o fri, a heddiw yn yr Independent mae’n datgan fel pennawd ei erthygl: ‘Plaid Cymru’s Fearsome Threesome pack quite a punch’.

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/simon-carr/the-sketch-plaid-cymrus-fearsome-threesome-pack-quite-a-punch-1894555.html

Cyfeirio mae Stephen at waith Elfyn Llwyd, Adam Price a Hywel Williams yn y Senedd. Grŵp y Blaid oedd y cyntaf i lanio ergyd ar Teflon Tony wedi darganfod bod Blair wedi defnyddio ei rôl fel Prif Weinidog i hybu buddiannau busnes dur Lakshmi Mittal yn Rwmania. Roedd Mittal wrth gwrs yn un o brif gefnogwyr y Blaid Lafur ac wedi cyfrannu £2m i’w coffrau. Y trasiedi o ran gweithwyr dur Cymru oedd bod ymerodraeth busnes Mittal yn gystadleuydd uniongyrchol a’i cyflogwyr hwy.

O edrych yn ôl dros y cyfnod rhwng dechrau’r ganrif a’r dirwasgiad, Irac oedd y prif bwnc Seneddol. Ac unwaith eto, grŵp y Blaid a arweiniodd y gwrthwynebiad i’r rhyfel. Gyda’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ddiwerth – Plaid Cymru ddefnyddiodd y systemau Seneddol i ddal Llafur Newydd i gyfrif.

Mae’r dyfyniad ‘Tiny Plaid Cymru are a great Parliamentary asset….have probably had more effect on Parliament than the entire Liberal Democrats’ yn dweud y cyfan. Dychmygwch y gwaith gall tîm cryf o ASau’r Blaid a SNP ei gyflawni yn arbennig felly mewn sefyllfa o fwyafrif Ceidwadol bychain neu Senedd Grog!

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.