Rhaid i uwch swyddogion ac arweinyddiaeth etholedig ymddiswyddo meddai AS ac AC Plaid Cymru

Gwleidyddion yn ymateb i adroddiadau damniol Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Cyngor Sir Caerfyrddin

JE & RGT

 

Yn dilyn cyhoeddi dau  adroddiad  damniol gan Swyddfa Archwilio Cymru yn adrodd ar trefniadau indemniad a phensiwn Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, mae’r gwleidyddion Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas AC a Jonathan Edwards AS wedi cyhoeddi’r datganiad canlynol:

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas yr Aelod Cynulliad:

“Nid oes unrhyw ffordd y gall y cyngor rhoi sglein ar y ddau adroddiad tu hwnt o niweidiol. Mae hwn yn ddiwrnod tywyll iawn i Sir Gaerfyrddin, diwrnod tywyll i ddemocratiaeth yn Sir Gaerfyrddin, ac mae’n enghraifft o’r hyn sy’n digwydd pan mae gennych fwrdd  gweithredol gwan iawn a chyngor a reolir gan swyddogion anetholedig pwerus.

“Mae’r penderfyniad a gymerwyd gan arweinyddiaeth wleidyddol y cyngor i gymeradwyo indemniad ar gyfer y Prif Weithredwr yn seiliedig ar ddogfen sydd wedi ei gorliwio’n eithriadol – nad oedd yn adlewyrchu’r cyngor cyfreithiol a ddarparwyd. Mae camymddwyn difrifol  swyddogion y cyngor sy’n gysylltiedig â llunio’r adroddiad wedi dod ag anfri ar y cyngor a dylid eu diswyddo ar unwaith.

“Cafodd Cynghorwyr eu camarwain i wario arian y trethdalwyr i wneud rhywbeth oedd y Cyngor i bob pwrpas yn rhybuddio yn erbyn. Mae aelodau’r Bwrdd Gweithredol wedi cael eu dangos yn anghymwys i ddiogelu arian cyhoeddus ac anaddas o ran rheoli  swyddogion uchel. Maent wedi cymeradwyo gwariant anghyfreithlon i siwtio trefniadau treth y Prif Weithredwr.

“Mae’r adroddiadau’n cadarnhau ein pryderon dybryd bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn fethiant o ran democratiaeth. Mae cyn – gyfarfodydd yn cael eu cynnal gan y Bwrdd Gweithredol Llafur-Annibynnol tu ôl i ddrysau caeedig cyn cytuno heb ddeall na thrafod goblygiadau eu penderfyniadau.

“Er mwyn adfer hyder y cyhoedd rhaid cael atebolrwydd gwleidyddol, dylai Arweinydd y Cyngor a chyn arweinydd y cyngor derbyn cyfrifoldeb a gwneud y peth anrhydeddus i alluogi dechreuad gwleidyddol newydd.

“Mae Plaid Cymru wedi gweithio’n galed dros y flwyddyn ddiwethaf i gyflwyno mwy o atebolrwydd i daliadau prif weithredwyr awdurdodau lleol, ac mae wedi bod yn llwyddiannus yn gweld newidiadau i’r cyflogau yn cael eu craffu gan y bwrdd taliadau annibynnol.

“Rydym wedi gwneud yr hyn a allwn i ddod â mwy o dryloywder ar daliadau i uwch swyddogion y cyngor. Mae’n rhaid i lywodraeth Cymru bellach cael gafael ar y sefyllfa.”

Ychwanegodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards :

“Am bron i bedair blynedd rydym wedi codi pryderon gyda llywodraethau Cymru a’r DU am gyfreithlondeb indemniad y cyngor ar gyfer gwrth-hawliad y Prif Weithredwr.  Gwrthododd  llywodraeth Cymru i ymyrryd mewn cyngor sydd yn cael ei redeg gan ei ffrindiau Llafur. O ganlyniad ni wedi gweld trethdalwyr Sir Gaerfyrddin yn ariannu gwariant anghyfreithlon pan allai hyn fod wedi cael ei atal.

“Mae’r indemniad anghyfreithlon a threfniadau pensiwn anghyfreithlon wedi golygu bod £55,000 o arian cyhoeddus wedi ei wario er budd y Prif Weithredwr sydd ar sail yr adroddiadau hyn, yn anaddas i barhau yn ei swydd .

“Rydym yn cytuno gyda’r Archwilydd y dylai’r indemniad gael ei dynnu’n ôl ac rydym yn credu dylai’r  £30,000 a wariwyd ar yr indemniad hwn cael ei dalu yn ôl yn llawn.

“Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi gweithredu’n anghywir yn y ddau achos – cymeradwyo penderfyniadau sy’n werth degau o filoedd o bunnoedd heb godi unrhyw gwestiynau neu bryderon ffurfiol.

“Rydym yn talu teyrnged i’r Archwilydd Penodedig am ei adroddiad trylwyr a’i benderfyniad wrth ddod â’r materion hyn i sylw’r cyhoedd pan oedd  Cyngor Sir Gaerfyrddin mor hy i ddweud wrtho am gadw ei drwyn allan.

“Dylai llywodraeth Cymru roi’r cyngor yn syth i mewn i fesurau arbennig i alluogi clymblaid traws – blaid newydd i gael ei sefydlu i roi diwedd ar y bennod dywyll yn hanes llywodraeth leol yn Sir Gaerfyrddin.

“Rydym yn galw ar y cynghorwyr  Llafur ac Annibynnol sydd yn rhedeg y cyngor hwn i edrych o ddifrif ar yr adroddiadau hyn ac yn ymuno â ni wrth adfer democratiaeth i’r sir.  Mae angen dechreuad newydd gyda thîm newydd wrth y llyw ac arweinyddiaeth wleidyddol newydd ar Sir Gaerfyrddin ar unwaith er mwyn adfer ei enw da.”

DIWEDD

_________________________________________

ADRODDIADAU SWYDDFA ARCHWILIO:

Audit Office – Press Release

Audit Office Report – Libel Indemnity

Audit Office Report – Pension arrangements

 

7 Responses to “Rhaid i uwch swyddogion ac arweinyddiaeth etholedig ymddiswyddo meddai AS ac AC Plaid Cymru” [latest first]

 1. Da iawn wedi siarad!! I utterly agree with you both. The County Council Executive and inner ‘Cabal’ in the Carmarthen Kremlin completely subdue my patience! I am very glad and grateful that Llangadog voices are shared and supported by you. Mike Cottam

 2. What the heck is going on on Castle Hill Jonathan? What a shambles! Some people need the big boot into touch!!

 3. Well done for bringing this total disregard for the general puplic and their hard earned income to our attention.These so called officers should be made to resign as would any one in the private sector who misappropriated funds.
  Ex pat of Carmarthenshire

 4. Well done for bringing this total disregard for the general puplic and their hard earned income to our attention.These so called officers should be made to resign as would any one in the private sector who misappropriated funds.
  Ex pat of Carmarthenshire.

 5. Key word here is unlawful payments,

 6. Utterly shameful behaviour. The chief executive should go and the executive board members should be removed from office. This is Immoral, Illegal and in light of the current financial climate, hypocritical. Get them out…..

 7. Many, many thanks to you and Mr. Thomas for exsposing the blatant abuse of power and disregard for the democratic system surrounding the activities of some officers and members of CCC.
  The Welsh Assembly (unless it wishes to condone those activities) must take over the administration of CCC.
  Those involved should be suspended immediately, barred from Council property and their files and computers secured .
  Given the position adopted by the Executive Commitee to avoid any further conflict of interests the whole of CCC should be subject to a Judicial Review.
  The rate payers of Carmarthenshire deserve nothing less.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.