Sainsbury’s

Mae’r wythnosau diwethaf wedi gweld dadl wleidyddol ddi-flas a gychwynnwyd gan Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin. Gwelwch islaw dolennau sydd yn dangos prif nodweddion y stori.

South Wales Guardian: http://www.southwalesguardian.co.uk/news/9934779.South_Wales_Guardian_Opinion/

South Wales Evening Post: http://www.thisissouthwales.co.uk/Politicians-fight-supermarket-accusations/story-16936285-detail/story.html

Ers i’r stori wreiddiol dorri mae Arweinydd y Cyngor wedi bod ynghlwm mewn spin gwleidyddol ar y mwyaf, yn defnyddio adran wasg y cyngor sydd yn cael eu hariannu’n gyhoeddus, mewn sefyllfa a fyddai’n cystadlu gyda scandal Irac Tony Blair.

Yfory (Dydd Mawrth 10fed o Hydref, 2012) bydd y Cyngor Llawn yn cwrdd am y tro cyntaf ers i’r stori yma gychwyn.

Does neb yn mynd mewn i wleidyddiaeth heb ddisgwyl ergydau isel wrth eich gwrthwynebwyr, yn enwedig pan eich prif wrthwynebwyr yw’r Blaid Lafur. Ond, yng Nghalon unrhyw sustem ddemocrataidd mae’n rhaid bod gonestrwydd gwleidyddol. Mae hyn yn golygu ni ddylai aelodau etholedig a gweision sifil gyhoeddi datganiadau sydd yn gelwydd llwyr heb unrhyw sail o ffaith.

Yr ydym felly wedi cymryd y camau anghyffredin o gyhoeddi ein dogfennau i gyd ar y mater yma.  

Mae’r dogfennau yma yn sylfaen i’r cwyn yr ydym wedi gwneud yr wythnos yma i’r Ombwdsmon llywodraeth leol yn erbyn Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin a’r Prif Weithredwr, a all gael eu gweld ar ddiwedd y cofnod yma.

Jonathan Edwards AS ac Rhodri Glyn Thomas AC

1. Letter to Planning Department 16-03-2011

2. RGT Letter to Planning Department (with acknowledgement) 14.02.2012

3. JE Letter to Planning Department (with acknowledgement) 14.02.2012

4. RGT Letter to Chief Executive 27.03.2012

5. Response from Chief Executive 28.03.2012

6. JE Request to Welsh Government to Call-In application E25041 (Llandeilo)

7. RGT Request to Welsh Government to Call-In application E25041 (Llandeilo)

8. Letter from Welsh Government to County Council – Notification of Call-In 20.07.2012

9. E-mail correspondence on Call-In requests

10. Further e-mail correspondence on Call-In request

11. Report by Welsh Government Planning Officials

12.Letter of Complaint

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.