Cynllun preifateiddio’r Post Brenhinol yn dennu beirniadaeth chwyrn

Wrth ymateb i’r cyhoeddi heddiw yn manylu ar gynlluniau’r Llywodraeth i breifateiddio’r Post Brenhinol, dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru:

“Mae Plaid Cymru yn llwyr wrthwynebu preifateiddio’r Post Brenhinol.

“Pan oedd y Llywodraeth Lafur ddiwethaf yn credu fod rhannol-breifateiddio’n syniad da, roedd Plaid Cymru’n brwydro i amddiffyn y Post Brenhinol yn y Ty Cyffredin, a byddem yn gwneud yr un fath eto yn erbyn penderfyniad y Toriaid a’r Dem Rhydd.

“Mae Plaid Cymru’n pryderu’n fawr am benderfyniad y Llywodraeth i fynd ati i breifateiddio’r gwasanaeth post – cynllun peryglu dyfodol nifer o swyddi a gwasanaethau.

“Mae nifer o resymau’n bodoli dros gadw’r Post Brenhinol mewn perchnogaeth gyhoeddus, ac mae’r Llywodraeth wedi methu rhoi hyd yn oed un rheswm digonol dros ei breifateiddio.

“Ym mis Mai eleni, cyhoeddwyd fod y Post Brenhinol wedi cofnodi elw o dros £400miliwn yn y flwyddyn flaenorol – ffigwr sy’n chwalu honiad Llywodraeth y Glymblaid fod yn rhaid gwerthu’r gwasanaeth os yw am oroesi.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.