Cofnodion yn datgelu camgymeriad CMP y Blaid Lafur

Dim ond dwy wythnos yn ôl yr oedd arweinydd y Blaid Lafur yn Sir Gâr, Cyng. Kevin Madge, yn galw am ymchwiliad annibynnol brys i mewn i sut y caniatawyd i’r cytundeb cyllid menter preifat costus, er mwyn adeiladu gorsaf heddlu Rhydaman fynd yn ei flaen.

Wythnos diwethaf fe wnaeth gwleidyddion Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas AC a Jonathan Edwards AS ymosod ar y Blaid Lafur am iddynt ddwyn enw gwael ar gwmni lleol gan anghofio am or-hoffter eu plaid eu hunain dros gytundebau cyllid menter preifat o dan y ganghellor a’r prif weinidog blaenorol Gordon Brown.

Mae gwybodaeth a gafwyd yr wythnos hon gan swyddfa Plaid Cymru yn dangos bod cyn arweinydd y Blaid Lafur yn Sir Gâr, Martin P. Morris, wedi bod yn aelod o Awdurdod Heddlu Dyfed Powys yn ystod y cyfnod y cytunwyd i’r prosiect CMP costus fynd yn ei flaen, ac iddo ond golli un cyfarfod mewn cyfnod o bum mlynedd.

Dywedodd gwleidyddion Plaid Cymru bod ymgais Cyng. Madge i dynnu sylw oddi ar obsesiwn y Blaid Lafur â chytundebau CMP wedi methu’n llwyr gan fod cofnodion yn dangos yn blwmp ac yn blaen bod arweinydd Llafur Sir Gâr wedi cael dylanwad uniongyrchol dros y penderfyniad i barhau gyda’r cytundeb CMP.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas a Jonathan Edwards:

“Mae ymgais arweinydd y Blaid Lafur yma yng Nghaerfyrddin i dynnu sylw oddi ar obsesiwn y blaid lafur â chytundebau costus menter cyllid preifat, yn wir wedi methu.

“Mae gwybodaeth a gafwyd gan ein swyddfa yn dangos bod Arweinydd y Blaid Lafur yn Sir Gâr ar y pryd wedi bod yn aelod ar Awdurdod Heddlu Dyfed Powys hyd at 2002 ac y bu iddo ond golli un cyfarfod mewn pum mlynedd.

“Roedd gan arweinyddiaeth y Blaid Lafur ddylanwad uniongyrchol dros gytundeb CMP Gorsaf Heddlu Rhydaman. Nid oes gan y blaid unrhyw hygrededd i gwestiynu’r penderfyniad hwnnw yn awr.

“Mae galwad Cyng. Kevin Madge am ymchwiliad annibynnol brys i mewn i’r cytundeb CMP wedi cael ei ddatgelu megis rhyw stynt wleidyddol rhad, ar draul cwmni parchus lleol, mewn ymgais i geisio gosod y bai ar rywun arall am y penderfyniad y mae’i blaid ei hun yn hefyd yn dala cyfrifoldeb drosto.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.