Dim Trydan yn ardal Rhydaman : Diweddariad gan Jonathan Edwards AS

“Tua 9:40yb heddiw, collwyd trydan mewn oddeutu 8,000 o dai a busnesau yn ardal Rhydaman.

“Dwi wedi cael gwybod gan Western Power bod y nam wedi ei achosi gan “ddiffyg HV” – colli foltedd i mewn i’r is-orsaf.

“Disgwyliwyd y byddai’r cyflenwad trydan yn cael ei adfer erbyn canol dydd. Wrth siarad gyda Western Power, adferwyd y cyflenwad trydan am tua 10:50yb.

“Dwi wedi cael gwybod nad yw Western Power yn rhagweld unrhyw broblemau pellach yn yr ardal. Gobeithiaf fydd hyn yn tawelu meddwl trigolion a busnesau’r dref”

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.