Gwleidyddion i gynnal cyfarfod cyhoeddus arall ar gynigion peilonau fferm wynt

Yn dilyn ceisiadau gan drigolion, bydd gwleidyddion Plaid Cymru Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus arall parthed y cynigion i godi peilonau pren yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal am 7pm ar Ddydd Llun 16eg o Fedi ym Mhafiliwn Pencader.

Dyma’r ail gyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gan ddeuawd Plaid Cymru ers i Western Power Distribution gyhoeddi eu hopsiynau i gysylltu ffermydd gwynt Brechfa i’r Grid Cenedlaethol.

Dywedodd AS Sir Gaerfyrddin Jonathan Edwards, sydd eisoes wedi arwain dadl seneddol ar y ceisiadau ar gyfer tyrbinau gwynt, y bydd yn galw am ddadl arall pan fydd Tŷ’r Cyffredin yn dychwelyd ar ôl gwyliau’r haf.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Roedd y cyfarfod cyhoeddus cyntaf a drefnwyd gan Rhodri Glyn Thomas a minnau yn llwyddiant yn yr ystyr ei fod wedi rhoi cyfle i drigolion unigol rhannu eu barn ar y cynigion am beilonau – rhywbeth nad ydy Western Power Distribution wedi caniatáu i unigolion wneud.

“Fel Aelod Seneddol gallaf alw am ddadl ar lawr Tŷ’r Cyffredin gyda chais syml.

“Yn wir rwyf wedi cynnal dadl seneddol ar gais cynllunio Fforest Gorllewin Brechfa ei hun o’r blaen ac fe sicrheais fod y gweinidog Ynni yn bresennol yn y ddadl honno.  Fy mwriad yw gwneud yr un peth eto unwaith fydd y Senedd yn ailgwrdd ar ôl gwyliau’r haf.

“Mae’r ail gyfarfod hwn ym Mhencader yn dilyn cais gan drigolion lleol eu hun. Rydym yn fwy na bodlon i drefnu hwn ac yn edrych ymlaen at gwrdd mewn neuadd fydd dan ei sang unwaith yn rhagor rwy’n siŵr”

DIWEDD

________________________________________

Nodiadau i olygyddion:

Gallwch ddarllen dadl San Steffan Jonathan Edwards ar gais cynllunio Fforest Gorllewin Brechfa fan hyn:  <http://www.jonathanedwards.org.uk/brechfa-forest-west-debate-06032013?lang=cy>

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.