Awyrennau Hedfan Isel a Profi Drôn

Rwyf yn gwrthwynebu milwreiddio ein sir. Fel gwrthwynebydd hirdymor yr ardal hyfforddi tactegau milwrol sydd yn cwmpasu rhan helaeth o Sir Gaerfyrddin a sydd felly’n caniatau i awyrennau hedfan yn hynod o isel, fe wnaf barhau gyda gwaith caled Adam Price AS ar y pwnc hwn. Byddaf yn cwestiynnu’r Weinidogaeth Amddiffyn ynghylch y canran o awyrennau sydd yn hedfan yn y sir fel rhan o hyfforddi’r lluoedd arfog Prydeinig a hefyd gan wledydd eraill fel rhan o gytundebau amddiffyn. Byddaf hefyd yn ymgyrchu i bwysgo ar lywodraeth Prydain i ymchwilio mewn i’r berthynas rhwng problemau iechyd clyw a chardiofasciwlar fel sgil effaith awyrennau yn hedfan yn isel.

Rwyf yn erbyn y corridor awyr sydd yn cael ei gynnig ar gyfer profi awyrennau drôn. Ar sail dyngarol rwyf yn gwrthwyneby datblygu technoleg filwrol drôn yn dilyn eu defnydd gan Israel yn Gazza a gan yr UDA yn Afghanistan.

Rwyf hefyd yn bryderus ynglyn a hawliau cifil a phreifatrwydd pobl Sir Gaerfyrddin yn sgil datblygu coridorau aer yma. Wrth brofi’r drônau yma, bydd yn bosib canolbwyntio ar dai a thynnu lluniau o safon uchel o bobl yn mynd o gwmpas eu bywydau o ddydd i ddydd.

Yn dilyn nifer o ddamweiniau yn ystod profi, mae hefyd pryderon diogelwch ynghylch sut y byddem yn canitau i rhain gael eu profi mewn ardaloedd gyda pobl yn byw ynddyn nhw.