Polisi Ynni

Credaf y dylid datganoli polisi ynni yn llwyr i Gymru – yn arbennig felly grym ynglyn a cheisiadau cynllunio yn ymwneud ag ynni. Ar y funud, nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw lais ynglyn a datblygiadau sydd dros 50 megawatt. Mae hyn yn golygu y gallai Llywodraeth San Steffan benderfynnu ar unrhyw adeg i ddatblygu pwerdy niwcliar yn Ne Cymru. Hefyd, nid yw rhai ceisiadau ar gyfer ffermydd gwynt mawr yn cael y scriwtini lleol angenrheidiol gan mai cwango anetholedig y Llywodraeth Brydeinig sydd yn penderfynnu eu ffawd – y Comisiwn Cynllunio Seilwaith (IPC). Nid oes gan yr IPC unrhyw rym dros geisiadau cynllunio yng Ngogledd Iwerddon na’r Alban. Nid oes unrhyw un o Gymru yn eistedd fel aelod o’r Comisiwn.

Mae Cymru’n allforio ynni, ac mae’n warthus nad ydym ni fel cenedl yn cael penderfynnu sut mae’n adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio i gynhyrchu ynni. Os caf fy ethol i’r Senedd, byddaf yn ymgyrchu ar gyfer datganoli’n llawn holl bolisi ynni.