PLAID WELCOME TRANSFER OF ENERGY POWER DISCUSSIONS

Plaid Cymru MP Jonathan Edwards has welcomed a commitment given in the House of Commons on Wednesday from a Conservative Minister to meet with himself and Welsh First Minister, Carwyn Jones, to discuss the transfer of energy powers to Wales. Campaigning for the devolution of energy policy was a key election pledge Mr. Edwards made to the people of Carmarthen East & Dinefwr when fighting 2010 Westminster election.

At present, the Welsh Government only has powers to determine planning applications up to 50MW on land, meaning that it cannot decide on a tidal lagoon in Swansea Bay or larger energy generation schemes that we are seeing proposed in Carmarthenshire.

Mr Edwards said:

“I am glad that we will have this debate with the UK Government about the transfer of energy powers to the Welsh Government.

“In their Welsh election manifestos both the Conservatives and Labour in Wales pledged to fight for an increase to 100MW.

“Failure to get at least this concession in the Localism Bill as it passes through the House of Lords would be disastrous for the Tories, who have the power to do so in London, and for Energy Minister, Carwyn Jones, who pledged to stand up for Wales.

“It would show Wales that neither of these parties can put their manifesto into practice – just like the Lib Dems showed after the 2010 elections.
Mr Edwards continued:

“Although I would welcome an increase in powers for the Welsh Government, plucking numbers from thin air as Labour and the Tories have done isn’t the way to run a country or devise an energy policy.

“Plaid Cymru believes that all energy powers should be transferred to Wales as the current two-tier system allows unscrupulous developments that would be turned down by the greener Welsh Government to be given the go ahead by Westminster.

“One consistent Welsh approach, including a tidal lagoon in Swansea Bay and support for renewable projects, would make a huge difference to meeting our renewable energy targets and creating a greener energy mix.

“I pledged to the people of Carmarthen East & Dinefwr that I would fight for the full devolution of energy policy. I am pleased to be making progress on that promise.”

ENDS

One Response to “PLAID WELCOME TRANSFER OF ENERGY POWER DISCUSSIONS” [latest first]

 1. Annwyl Jonathan,
  Ar ran mudiad PAWB, Pobl Atal Wylfa B, croesaaf y sylwadau hyn yn fawr. Nid yw cynyddu’r trothwy dyfarnu yn y Cynulliad o 50MW i 100MW yn ddigonol. Dylai Llywodraeth Cymru ddyfarnu ar bob cais datblygu ynni. Trwy hynny, byddai llawer gwell siawns i ddatblygu ynni adnewyddol yn ei holl amrywiaeth a chau’r drws unwaith ac am byth ar ynni niwclear yng Nghymru. Diolch hefyd am lofnodi EDM 1615 ar Fukushima a’i wersi i’r diwydiant niwclear Prydeinig. Mae Hywel wedi cefnogi hefyd ond nid yw enw Elfyn Llwyd arno eto. Rydym fel mudiad yn anfodlon iawn â chasgliadau adroddiad interim y prif arloygydd niwclear Mae ôl brys ar yr holl beth a gosodiadau ysgubol na fedrai’r fath drychineb ddigwydd ym Mhrydain. Penderfynodd anwybyddu tystiolaeth hanesyddol am ddau tsunami, y naill yn aber Afon Hafren a’r llall yn ne orllewin Lloegr yn dilyn daeargryn nerthol yn Lisbon. Nid yw cyhoeddi adroddiad terfynol erbyn yr hydref yn dderbyniol chwaith gan nad yw’r awdurdodau yn Siapan yn disgwyl cael rheolaeth ar adweithyddion Fukushima tan Ionawr 2012. Mae Huhne yn awyddus i wthio’r Datganiadau Polisi Ynni Cenedlaethol trwy’r Senedd cyn hir. Gobeithio bydd cyfle i ddadlau yn erbyn mabwysiadu’r rheiny, yn arbennig felly yr un ar ynni niwclear.

  Bum mewn cysylltiad â Rhodri Glyn ym mis Mawrth ac fe luniodd e a Bethan Jenkins ddatganiad barn tebyg i EDM 1615 yn y Cynulliad.

  Pob dymuniad da gyda’r ddadl arbennig hon.

  Cofion gorau,
  Dylan Morgan, cydlynydd PAWB
  Ffôn 01248 750218(gwaith) 01248 722184(cartref)

Discussion Area - Submit a comment

Your reply will be moderated and not appear immediately. You can prepare your text in a word processor before pasting it into the box, but formatting such as bold and colour will not appear.