Plaid yn croesawu Ombwdsman gyda grym go iawn

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion fod yr Ombwdsman Bwydydd – a ddeilliodd o’r Mesur Beirniad Cod Bwydydd – yn derbyn y grym i ddirwyo o’r diwrnod cyntaf.

Dywedodd Mr Edwards, sydd wedi ymgyrchu gyda chyd-weithwyr yn San Steffan dros y mater hwn, mai Ombwdsman gyda grym go iawn yw’r union beth sydd ei angen i sicrhau bargen dda ar gyfer ffermwyr o miloedd o weithwyr eraill o fewn y sector amaethyddol.

Dywedodd Mr Edwards:

“Rwy’n croesawu’r newyddion fod y Llywodraeth wedi gweithredu i roi’r grym i’r Ombwdsman fedru codi dirwyon, fel y mae Plaid Cymru wedi ei awgrymu ers 2004 pan y cyflwynodd Simon Thomas AC, y cyn AS dros Geredigion fesur aelodau preifat.

“Bydd y newid hwn yn elwa miloedd o bobl sy’n gweithio o fewn y sector amaethyddol, yn enwedig y diwydiant llaeth.

“Mae’r diwydiant amaeth yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r economi Gymreig ac mae’r gweithwyr yn haeddu cael eu trin gyda thegwch a pharch. Rydym felly’n falch o weld y Llywodraeth yn gweithredu i sicrhau fod yr archfarchnadoedd yn ymddwyn yn deg drwy gydol y ddolen darparu.

“Yn ddiweddar, mae’r diwydiant llaeth wedi wynebu argyfwng yn sgil toriad mewn pris llaeth sydd wedi gadael ffermwyr ar eu colled ac yn talu mwy am gynhyrchu na gwerthu.

“Mae’n galonogol gwybod fod yr Adran Fusnes wedi gwrando ar y pryderon nad oedd gan yr Ombwdsman gwreiddiol y pwerau digonol i amddiffyn buddiannau ffermwyr. Rwy’n edrych ymlaen at weld y cynlluniau deddfwriaethol newydd mewn manylder.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.