Galw am gynllun amgen wrth i’r Glymblaid gyhoeddi toriadau pellach

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi hyrwyddo cynllun amgen yn lle llymder ar ôl i’r Canghellor gyhoeddi toriadau pellach yn ei Ddatganiad yr Hydref heddiw.

Dywedodd Mr Edwards fod y Datganiad wedi codi cywilydd ar y Canghellor sydd wedi methu sawl targed dyled ac sydd nawr yn gorfod cyfaddef fod ei arbrawf llymder wedi bod yn fethiant llwyr.

Ychwanegodd y byddai’r camau cadarnhaol mae Plaid Cymru yn eu harddel, o ddiwygio’r fformiwla Barnett i roi argymhellion y Comisiwn Silk ar waith ar unwaith, yn herio obsesiwn y Canghellor gyda thorri gwariant cyhoeddus ac yn arwain at greu Cymru lewyrchus.

Wrth siarad ar ôl y Datganiad, dywedodd Mr Edwards:

“Mae Datganiad yr Hydref wedi codi cywilidd ar y Canghellor sydd nawr yn gorfod cyfaddef fod ei arbrawf llymder wedi bod yn fethiant llwyr.

“Mae’r targedau dyled sydd wedi eu methu ynghyd â’r ffaith fod yr OBR wedi israddio rhagolygon twf wedi datgelu diffyg strategaeth hir-dymor y Canghellor, ac mae ganddo nawr gyfle euraidd i wrth-droi’r sbiral sy’n arwain at gynnydd mewn tlodi a diweithdra.

“Mae Plaid Cymru wastad wedi hyrwyddo cynllun amgen yn lle llymder. Byddai ein cynlluniau i ddiwygio’r fformiwla Barnett, datganoli cyfraddau busnes i Gymru, a rhoi’n cynllun Build for Wales ar waith yn hyrwyddo twf a chreu swyddi ar gyfer y 100,000 o bobl ledled Cymru sydd wedi eu gwneud yn ddi-waith neu tan-gyflogedig ers i’r Glymblaid ddod i rym.

“Er ein bod yn croesawu rhewi treth tanwydd, rydym yn siomedig nad oes sefydlogydd wedi ei gyflwyno a fyddai’n atal, yn hytrach na gohirio, prisiau uchel wrth y pwmp. Mae hefyd yn rhwystredig mai camau, nid llamau, mae’r Canghellor wedi eu cymryd i daclo’r cwmniau sy’n osgoi talu treth a dyna pam yr ydym yn galw am ymchwiliad i hyn er mwyn rhoi newidiadau o ddifri ar waith.

“Mae croeso i’r cyhoeddiad ar fuddsoddiad cyfalaf, ond mae ariannu hyn drwy ddull llymder pellach yn gwbl wrth-gynhyrchiol.

“Yn bennaf, mae’n siomedig tu hwnt fod y Trysorlys wedi gwneud cynnydd i roi argymhellion y Comisiwn Silk ar waith a throsglwyddo liferau creu-swyddi i Lywodraeth Cymru er mwyn rhoi hwb i’r economi. Byddem o leiaf wedi disgwyl gweld pwerau benthyg yn cael eu trosglwyddo o San Steffan i Gaerdydd.

“Wrth i’r Canghellor barhau i gyhoeddi polisiau fydd yn cynnal yr oes o lymder, Plaid Cymru yw’r unig blaid o hys sy’n cynnig cynllun amgen a fyddai’n ein harwain ar hyd llwybr i Gymru deg a llewyrchus.”
DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.