Plaid yn canolbwyntio ar swyddi a thwf wrth i’r economi osgoi dirwasgiad triphlyg

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi ymateb i ffigyrau GDP heddiw drwy adnewyddu ymrwymiad ei blaid i greu swyddi a thwf er mwyn herio methian y polisiau economaidd a fabwysiadwyd gan un llywodraeth San Steffan ar ol y llall.

Ychwanegodd fod Cymru’n parhau i ddioddef fwy nag unman yn sgil toriadau’r Glymblaid, a bod addewid ei blaid i roi buddiannau economaidd pobl Cymru wrth galon eu polisiau yn golygu fod yn rhaid i Blaid Cymru ffurfio llywodraeth nesaf Cymru.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae’r ffigyrau GDP yn dangos methiant llwyr unrhyw lywodraeth San Steffan i warchod yr economi.

“Yn erbyn cefndir o doriadau di-gynsail a than-gyflogaeth ar raddfa enfawr, cysur bychan iawn a gyniga’r ffigyrau hyn i’r miliynau o bobl gyffredin sy’n dioddef cwymp yn eu safonau byw.

“Ers dechrau’r argyfwng ariannol, mae Plaid Cymru wedi gweithio i fuddsoddi mewn creu swyddi a rhoi hwb i dwf ledled Cymru drwy fuddsoddi mewn ysgolion, ysbytai, rheilffyrdd a thai.

“Mae polisiau niweidiol Llywodraeth y DU wedi creu tranc economaidd di-gynsail a all arwain at ddegawd coll ble fo twf yn y cwestiwn.

“Yn ôl y Financial Times, bydd yr economi Gymreig yn colli £1 biliwn dros y flwyddyn nesaf yn sgil eu toriadau llymder.

“Yn anffodus, nid yw Llywodraeth Cymru’n helpu’r sefyllfa drwy wrthod comisiynu ffigyrau GDP ar gyfer Cymru er mwyn i ni allu beirniadu eu perfformiad.

Mae Plaid Cymru, dan arweniaid Leanne Wood, yn arwain y frwydr i ddod a swyddi a thwf i gymunedau ledled ein cenedl. Mae gennym weledigaeth bositif dros Gymru gyda pholisiau teg a blaengar i greu swyddi newydd a thaclo tan-gyflogaeth.

“Dim ond Plaid Cymru sydd wastad yn rhoi buddiannau economaidd Cymru yn gyntaf, a dyna pam fod yn rhaid i Blaid Cymru ffurfio llywodraeth nesaf Cymru.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.