Plaid Cymru yn ymosod ar Ragrith y Blaid Lafur yn Sir Gâr

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi ymosod yn ddeifiol ar y blaid Lafur, wrth
gyhuddo’r blaid o fod yn rhagrithiol wrth ymgymryd mewn gwleidyddiaeth y gwter.

 

Mae’r ymosodiad yn dilyn datganiad i’r wasg gan grŵp Llafur Sir Gâr, sydd yn datgan
eu bod yn ‘siomedig’ gyda’r toriadau hallt sydd yn cael eu gorfodi ar gyflogau gweithwyr y cyngor, ac addawant i sefyll cornel y gweithwyr hyn sydd yn wynebu newidiadau gorfodol i’w cyflogau.

Dywedodd Jonathan Edwards Plaid Cymru bod yn rhaid i’r Blaid Lafur ddihuno ac agor eu
llygaid a chofio eu bod nhw’n rheoli’r Cyngor Sir ac felly wedi pleidleisio o blaid gosod y toriadau anghyfiawn hyn ar gyflogau’r gweithwyr, yn hytrach na chamarwain trigolion Sir Gaerfyrddin a’u trin gyda dirmyg llwyr.

Dywedodd Jonathan Edwards:

 

“Dwi’n hynod bryderus wrth glywed y newyddion bod gweithwyr y cyngor, i gyd ar ben isaf y raddfa gyflog, yn cael eu gorfodi i dderbyn toriadau hallt yn eu cyflogau. Yn fy araith etholiadol llynedd fe alwais ar y sawl oedd yn ennill y cyflog uchaf o fewn y cyngor i gymryd y siâr fwyaf o unrhyw fesurau torri costau. Nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth o hyn yn digwydd ac mae felly yn hollol annheg bod gweithwyr caib a rhaw y cyngor yn gorfod wynebu’r baich.

“Rwyf wedi fy synnu gweld y blaid lafur yr wythnos hon yn addo gweithredu i amddiffyn gweithwyr y cyngor ar y mater hwn. Mae’n rhaid i’r blaid Lafur stopio â thrin trigolion a gweithwyr Sir Gâr â dirmyg llwyr, a chofio eu bod nhw’n eistedd ar brif fwrdd rheoli’r cyngor ynghyd a’u cyfoedion Annibynnol.

“Mae ymgais y Blaid Lafur i chwarae gwleidyddiaeth ar fater mor bwysig â hwn yn ddim byd llai na rhagrith pur ac ergyd drom i’r trigolion a gosododd eu ffydd yn eu cynghorwyr Llafur. Wrth i weithwyr wynebu’r trawiad dwbl o orfod wynebu costau byw sy’n uwch a thoriadau real mewn cyflog, mae’n rhaid i gynghorwyr y blaid lafur naill ai derbyn y cyfrifoldeb dros ymosod ar weithwyr cyffredin neu dynnu allan o’r glymblaid sy’n rheoli’r cyngor. Mae’r fath safbwynt rhagrithiol hwn yn wleidyddiaeth y gwter.”

DIWEDD

One Response to “Plaid Cymru yn ymosod ar Ragrith y Blaid Lafur yn Sir Gâr” [latest first]

  1. [...] Job Evaluation Extra 14.09.2011 Posted on September 14, 2011 by admin Latest News & Advice Jonathan Edwards MP launches scathing attack “I am extremely concerned by the news that council workers, all at the lower end of pay scales, are being forced to swallow swingeing cuts in their pay” http://bit.ly/pjQ47H [...]

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.