Plaid Cymru yr unig blaid etholedig yng Nghymru i wrthod llymder

Mae Plaid Cymru yn cynrychioli’r ‘unig obaith i gymunedau a busnesau Cymreig’ yn dilyn cyhoeddi llymder pellach yn Adolygiad Gwariant y Llywodraeth heddiw, meddai Jonathan Edwards AS.

Wrth ymateb i araith y Canghellor Osborne, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys:

“Mae’r Adolygiad Gwariant heddiw yn creu darlun llwm o galedi pellach i Gymru. Mae’r Canghellor George Osborne wedi gosod trap gwleidyddol i Lafur ac maent wedi syrthio iddo’n syth drwy dderbyn toriadau llymder pe baent yn ffurfio’r llywodraeth nesaf.

“Gadawa hyn bobl Cymru heb unrhyw wahaniaeth rhwng llymder Toriaidd a llymder Llafur.

“Mae llymder wedi bod yn fethiant llwyr – mae’n bolisi cwbl wrth-gynhyrchiol sydd wedi arwain at economi egwan neu ddisymud dros y blynyddoedd diwethaf.

“Mae hyd yn oed yr IMF – uwch-eiriolwyr y toriadau – wedi sylweddoli methiant y trywydd hwn a galw ar y Llywodraeth i arafu toriadau a gwario mwy ar danadeiledd er mwyn tyfu’r economi.

“Bydd ymrwymiad Llafur i gynlluniau gwariant y Toriaid yn gwneud niwed mawr i bobl Cymru eleni, gyda thoriadau i ddiogelwch cymdeithasol yn dwyn £1biliwn o’r economi.

“Nid yn unig mae Llafur wedi cynnig cap rhanbarthol ar fudd-daliadau, maent hefyd wedi gwrthod ymrwymo i gael gwared ar bolisi dinistriol y treth ar lofftydd.

“Plaid Cymru yw’r unig obaith i gymunedau a busnesau Cymreig. Rydym yn gwrthod llymder ac wedi cyflwyno cynlluniau i ehangu buddsoddiad mewn gwasanaethau cyhoeddus hollbwysig megis adeiladu ysgolion, ysbytai a chysylltiadau cludiant er mwyn creu swyddi a thyfu’r economi.

“Byddai hyn yn gostwng y diffyg ariannol yn y tymor hir – cyferbyniad llwyr â methiant polisiau economaidd pleidiau Llundain.

“Mae gennym y syniadau, y weledigaeth a’r awydd i weithio dros Gymru well.”
DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.