Gwleidyddion Plaid Cymru yn gwneud sylwadau ar ddiswyddiadau posib yn Dewhurst, Capel Hendre

Yn dilyn y newyddion bod dros 120 o weithwyr yn warws Dewhurst, Capel Hendre yn wynebu colli’u swyddi, mae gwleidyddion lleol wedi datgan y byddant yn gwneud pob dim o fewn eu gallu i gefnogi’r gweithwyr.

Dywedodd Jonathan Edwards AS :

“Rwy’n bryderus iawn wrth glywed y newyddion bod dros 120 o weithwyr yn wynebu’r posibilrwydd o golli’u swyddi yng Nghapel Hendre.

“Roedd blynyddoedd y Blaid Lafur yn Llywodraethu ar lefel y DG yn nodedig am dyfiant anghyfrifol mewn dyled bersonol enfawr a swigod asedau tai. Yn yr argyfwng economaidd, sydd wedi ei wneud yn waeth gan bolisïau’r Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol sydd yn sugno’r galw allan o’r economi, mae’r beichiau ariannol hyn yn cael sgil effeithiau enbyd ar fusnesau fel Dewhurst a’r sector defnyddiwr ehangach.

“Mae fy swyddfa eisoes wedi siarad â Phrif Weithredwr ym Mhencadlys Dewhurst ac rwyf wedi cael sicrhad mai ond posibilrwydd yw gwneud diswyddiadau ar hyn o bryd a bod ddim byd wedi’i gadarnhau. Bydd hyn yn fawr o gysur i’r gweithwyr yng Nghapel Hendre, ond hoffwn i roi sicrwydd i’r staff y bydd fy swyddfa i ar agor i’w cynorthwyo nhw mewn unrhyw ffordd posib.

“Yn y cyfamser byddaf yn gweithio’n ddiflino yn ceisio sicrhau bod llywodraethau Cymru a’r DG yn ymwybodol o’r sefyllfa a sicrhau na fydd yr un ymdrech yn cael ei golli wrth geisio helpu’r gweithwyr yng Nghapel Hendre.”

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Yr wyf innau hefyd yn bryderus tu hwnt y bod nifer o’m hetholwyr yn wynebu colli’u swyddi.

“Pryd mae cwmni megis Marks and Spencers – a gwnaeth gwerthiannau gwerth bron £10 biliwn ac elw o £714 miliwn o bunnoedd llynedd – yn dal ceisio canfod arbedion, mae realiti’r swigen credyd yn dod i’r fei. Mae’n eithriadol o anffodus bod gweithwyr caled yng Nghapel Hendre yn darged i fesurau torri costau gan gwmni sydd yn gwneud elw sylweddol.

“Mae gan holl staff Dewhurst yng Nghapel Hendre fy nghefnogaeth lawn ac mi fyddai’n cysylltu â chynrychiolwyr yr undebau llafur yr wythnos hon a cheisio trefnu cyfarfod cyn gynted ag sydd bosib.”

Diweddodd Cynghorydd Sir Leol Plaid Cymru, Alun Davies, trwy ddweud:

“Mae’r newyddion hwn yn ergyd drom i’r nifer o weithwyr caled Dewhurst ac rwy’n estyn fy nghefnogaeth am beth bynnag y medraf ei wneud fel cynghorydd lleol.

Mae angen arnom waith caled gan yr awdurdod lleol i ddenu busnesau i mewn i’r sir ac i ddod â mwy o waith i’r ardal.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.