Gwleidyddion Plaid Cymru yn galw am Moratoriwm ar gais gynllunio Melinau Gwynt

Mae Jonathan Edwards A.S. a Rhodri Glyn Thomas A.C. wedi dweud bod Llywodraeth y D.U. yn anwybyddu ei pholisi cynllunio gan alw am foratoriwm ar gais gynllunio Fferm Gwynt Gorllewin Brechfa.

Roedd Mr Edwards wedi ymosod ar lywodraeth Llundain yr wythnos diwethaf wedi iddo ddarganfod bydd y Gweinidog yn penderfynu ar y cais cynllunio heb ymweld â’r gymuned a heb unrhyw ddeallusrwydd o’r ardal. Cred Mr Edwards a Mr Rhodri Glyn Thomas ddylai’r penderfyniadau ar brosiectau ynni cael eu gwneud yn Gymru

Ar hyn o bryd mae’r cais cynllunio am 28 dyrbin o dan ystyriaeth gan y Gweinidog yn Llundain. Ond, does dim cais cynllunio am y peilonau i gario’r trydan wrthynt i’r Grid Cenedlaethol. Trwy gwestiynu’r wythnos yma mae Jonathan wedi darganfod bod y Gweinidog yn gallu ystyried ceisiadau cynllunio am y ffermydd gwynt ac am beilonau gyda’i gilydd.

Mae Jonathan wedi dweud dylai’r cais cynllunio am y fferm gwynt gael ei atal fel bod y ceisiadau am y peilonau a’r fferm yn gallu cael ei ystyried yr un pryd. Mae Rhodri Glyn Thomas wedi dweud os yw’r gweinidog yn ystyried rhoi caniatâd cynllunio am y tyrbinau, bydd angen sicrwydd ar bobl yng nghymoedd Tywi, Amman a Teifi na fydd ceisiadau am beilonau yn cael ei rhoi mewn yn y dyfodol.

Dywedodd Jonathan Edwards A.S.

“Mae llywodraeth y D.U. wedi cadarnhau bod ceisiadau cynllunio am brosiectau ynni mawr a’r datblygiadau cysylltiedig yn gallu cael eu cyflwyno gyda’i gilydd.

“Ni’n pryderu bydd angen llawer mwy o beilonau yn Sir Gar i gysylltu’r ffermydd gwynt gyda’r Grid Cenedlaethol. Dylai’r ceisiadau cael eu hystyried gyda’i gilydd fel bod trigolion Sir Gar, ynghyd a’r bobl sydd yn gwneud y penderfyniadau, yn cael llawer gwell syniad o’r effaith ar y Sir.

“Credwn dylai’r ceisiadau cynllunio cael eu rhoi gerbron gyda’i gilydd ac rwy wedi ysgrifennu i’r Gweinidog i ofyn am foratoriwm ar gais Cynllunio Fferm Gwynt Gorllewin Brechfa nes bod hyn yn digwydd.”
Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas

“Dydyn ni ddim yn credu bod digon o beilonau i gysylltu’r datblygiadau Ynni Gwynt yn Sir Gar i’r Grid Cenedlaethol. Bydd Gorllewin Brechfa yn effeithio ar ugeiniau o gymunedau os bydd angen rhagor o beilonau.

“Dylai penderfyniadau o’r fath cael ei gwneud yn Gymru, gan wleidyddion lleol. Ond, os yw’r gweinidog yn benderfynol i ystyried cais Gorllewin Brechfa, dylai rhoi gwarant haearnaidd bydd e ddim yn caniatáu’r peilonau i gario’r trydan i’r Grid.”
DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.