Plaid yn galw am reoliadau llymach ar gyflogau gweithredol

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi galw ar Vince Cable i gyflwyno rheoliadau llymach ar gyflogau gweithredol na’r rhai a gynnigir gan Lywodraeth y DU, yn cynnwys uchafswm cyflog a chael gweithwyr cwmniau ar bwyllgorau gwaith sy’n penderfynu ar becynau cyflog prif weithredwyr.

Mae llywodraeth y Du yn bwriadu caniatau cyfranddalwyr i ddal pleidlais rwymol ar gyflog prif weithredwyr yn hytrach na’r pleidleisiau cynghorol a ddelir ar hyn o bryd, ac ar bennu strwythurau cyflog tair blynedd er mwyn caniatau cynllunio o flaen llaw.

Er hynny, tra’n croesawu’r newidiadau fel cam yn y cyfeiriad cywir, credai Mr Edwards nad yw’r cynlluniau hyn yn mynd yn ddigon pell.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae cyflogau gweithredol wedi mynd allan o reolaeth dros y blynyddoedd diwethaf yn sgil meddylfryd tymor-byr cyfranddalwyr a phwyllgorau gwaith sydd mewn ras i’r brig, gan wybod y bydd eu cyflog eu hunain yn dibynnu ar ennillion rhai mewn swyddi tebyg.

“Fel y dywedais tra’n herio Vince Cable dros y cynlluniau hyn yr wythnos diwethaf, bydd cryfhau amddiffyniadau yn erbyn hyn yn sicrhau gwell cefnogaeth gan weithwyr.

“Serch hyn, nid yw’r cynlluniau yn mynd ddigon pell i atal ailadrodd y codiadau cyflog anhygoel mae prif weithredwyr ac aelodau gweithgorau wedi eu derbyn.

“Dim ond wythnos yn ol, cyhoeddwyd adroddiad yn dangos fod bosys cwmniau’r FTSE100 wedi mwynhau cynydd o 12% yn eu cyflogau y llynedd. Mae hyn yn ein hatgoffa pwy sydd ‘ynddi gyda’i gilydd’ go iawn tra fod mwyafrif y boblogaeth yn delio gyda phrisiau bwyd a thanwydd cynyddol.

“Yn ogystal ag aelodau bwrdd gweithredol a di-weithredol dylai hefyd cael gweithwyr ar y pwyllgor gwaith sy’n medru gweld y sefyllfa o lawr y swyddfa.

“Byddem hefyd yn hoffi gweld uchafswm cyflog yn cael ei gyflwyno i sicrhau fod y berthynas rhwng llwyddiant cwmni a phecynau cyflog yn cael ei rannu drwy’r cwmni cyfan.

“Bebynnag fo’n digwydd gyda’r cynlluniau hyn, cafodd safbwynt y llywodraeth hwn ar gyflog uchel ei ddangos yn glir pan y cyhoeddwyd toriad treth enfawr i’r rhai ar gyflogau uchel yn y Gyllideb eleni – un o’r ychydig faterion ble nad oes tro pedol wedi bod arno hyd yn hyn.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.