PLAID YN GALW AM ROI CYNLLUNIAU TÂL RHANBARTHOL AR Y DOMEN SBWRIEL

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS heddiw wedi galw am roi cynlluniau tal rhanbarthol y Glymblaid ar y domen sbwriel unwaith ac am byth.

Dywedodd Mr Edwards, a arweiniodd ddadl 90-munud ar dâl rhanbarthol fis Ionawr ble amlinellodd ei effeithiau posib ar Gymru, fod rhaid i’r ansicrwydd dros gyflwyno’r cynllun ddod i ben a bod rhai i Lywodraeth y DU gael gwared ar y cynlluniau di-feddwl hyn.

Rhybuddiodd hefyd fod Llafur wedi gwneud cynlluniau ar gyfer tâl rhanbarthol mor bell nol a 2003 a’u bod wedi mynd cyn belled a’i gyflwyno yng Ngwasanaeth y Llysoedd yn 2007.

Dywedodd Mr Edwards:

“Ers cyhoeddi y byddant yn edrych ar dâl rhanbarthol yn Natganiad yr Hydref, mae George Osborne a’r llywodraeth wedi gwingo’n anghyffordus dros yr effaith a fyddai’n ei gael ar economiau Cymru, Gogledd Iwerddon a rhannau eraill o’r wladwriaeth Brydeinig.

“Mae’n amser rhoi stop ar y gwingo a’r ailfeddwl drwy wneud cyhoeddiad syml fod tâl rhanbarthol yn syniad gwael ac nid yn opsiwn mewn unrhyw ffurf.

“Syniadau gwael Llafur oedd y rhain a gafodd eu llunio gyntaf yn 2003 ac a gafodd eu cyflwyno yng Ngwasanaeth y Llysoedd yn 2007. Yn ffodus cawsant eu perswadio i beidio eu cyflwyno mewn meysydd eraill.

“Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio’n gyson am effeithiau negyddol tâl rhanbarthol ar yr economi Gymreig, y byddai’n creu ardaloedd cyflog-isel, sefydliadu diffyg uchelgais a chreu twll yn yr economi leol.

“Dylid rhoi’r cynlluniau hyn ar y domen sbwriel unwaith ac am byth.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.