Peiriant Ymgyrchu Lleol Mwyaf Effeithiol Cymru ar Waith

Hoffwn ddefnyddio’r blog yma i ddiolch o galon i’r 22 actifydd a wnaeth beryglu anaf a hypothermia wrth ymgyrchu dros y penwythnos. Gwn heblaw y tywydd gwael bydd y tim ymgyrchu wedi dwblu mewn niferoedd. Dros y blynyddoedd, ffyddlondeb actifyddion y Blaid sydd wedi bod yn gyrifol am ein llwyddiant yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Nid oes peiriant ymgyrchu tebyg iddi yng Nghymru. A gyda Trefnydd mor alliog a Carl Harris gen i deimlad bod hwn yn mynd i fod yn ymgyrch i gofio.

Ar lefel personol, y peth mwyaf pleserus oedd gweld brwdfrydedd ein actifyddion am yr her sydd o’n blaen. Yn yr oes o ymgyrchu parhaol, gyda etholiadau bob blwyddyn, mae tranc actifydd gwleidyddol yn un anodd. Ond gwnaeth ysbryd uchel ein tim ddydd Sadwrn godi fy ysbryd i fel ymgeisydd – os bosib y ffordd arall mae’n fod gweithio! Hefyd roedd yn hyfryd gweld cymaint o actifyddion ifainc yn bresennol. Dyma ein her mawr dros y blynyddoedd nesaf – datblygu grwp craidd o actifyddion ifainc i wasanaethu Cymru dros y ddau neu dri ddegawd nesa yn yr etholaeth.

Rwy’n benderfynol o ddangos parch i etholwyr Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr drwy ymladd am bob pleidlais rhwng nawr a chau’r blychau am 10:00yh pryd bynnag ddaw’r etholiad. Mae pleidiau Llundain bell ar ol yn barod.

Tybiaf bydd angen bach mwy na’r ymosodiadau personol sydd yn sail i ymgyrch y Blaid Lafur ar hyn o bryd. O ystyried fy mod wedi fy ngeni a fy magu yn yr etholaeth, gyda cysylltiadau cryf yn yr ardaloedd diwydiannol ac amaethyddol, dwi ddim yn credu bod tacteg yr ymgeisydd Llafur o wneud sylwadau dirmygus personol yn rhywbeth sydd yn mynd i weithio o ddyfnderoedd Doc Penfro.

Fe fydd y fath beth yn caledi ein pleidlais craidd ac yn gwthio unrhyw un niwtral at rhengoedd y Blaid. Pe byddai’r blaid Lafur wedi dewis ymgeisydd adnabyddus lleol gallaf weld rhinwedd y dacteg. Un peth am bobol sir Gar yw eu bod nhw’n ffyddlon i’w cynefin a’i cymdogion. Diolch Christine felly am wneud fy ngwaith yn fwy haws!

Fel wnaeth Sun Tzu ddweud yn y 6ed Ganrif yn y gampwaith ‘The Art of War’

“Tactics without strategy is the noise before the defeat”

Credaf fod hynny yn ddisgrifiad gwych o’r Blaid Lafur gyfoes.

Discussion Area - Submit a comment

Your reply will be moderated and not appear immediately. You can prepare your text in a word processor before pasting it into the box, but formatting such as bold and colour will not appear.