AS yn croesawu craffu’r Cenhedloedd Unedig ar y treth ar lofftydd

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion bod un o swyddogion blaenllaw y Cenhedloedd Unedig yn ymweld â’r DU i archwilio effaith y polisi ‘treth ar lofftydd’ ar hawliau dynol miloedd o bobl fregus ledled y DU.

Fodd bynnag, mae’r blaid hefyd wedi mynegi siom y bydd y ‘rapporteur’ arbennig ar gyfer tai, Raquel Rolnik, yn ymweld â phob gwlad ar wahân i Gymru yn ystod ei thaith o gwmpas prif ddinasoedd y DU dros y pythefnos nesaf.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae’n newyddion da fod y polisi treth ar lofftydd wedi dennu craffu gan y Cenhedloedd Unedig yn dilyn honiad ei fod yn mynd yn groes i’r Datganiad Cyffredinol ar Hawliau Dynol.

“Mae Plaid Cymru, ochr yn ochr â’r SNP, wedi arwain yr ymgyrch yn Nhŷ’r Cyffredin yn erbyn y polisi dinistriol hwn a fydd yn targedu rhai o bobl mwyaf bregus Cymru – llawer ohonynt yn anabl. Mae’n gynnig ddiffygiol iawn, o ran egwyddor ac arfer, gan nad oes digon o dai yn y stoc Cymreig i bobl symud iddynt.

“Er bod presenoldeb y swyddog yn galonogol, mae’n siomedig i glywed na fydd hi’n ymweld ag unrhyw ddinas Gymreig o ystyried yr effaith anghymesur y bydd y polisi hwn yn debygol o’i gael ar bobl Cymru.

“Mae hefyd yn peri pryder mawr fod Ed Miliband, pan ei holiwyd gan David Cameron yn ystod sesiwn PMQs heddiw, unwaith eto wedi methu ymrwymo ar ran ei Blaid Lafur i ddileu’r treth ar lofftydd pe baent yn ennill yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

“Mae Plaid Cymru yn gobeithio y bydd ymweliad Ms Rolnik yn llwyddo i gryfhau’r achos moesol a chyfreithiol yn erbyn y polisi trychinebus hwn, ac yn ei hannog i ailfeddwl trywydd ei thaith er mwyn clywed tystiolaeth o lygad y ffynnon am bobl Cymru yn dioddef yn sgil gweithredoedd Llywodraeth San Steffan.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.