AS Lleol yn ymgymryd â phryderon ynghylch Swyddfa Bost

Mae’r AS lleol Jonathan Edwards yn mynd i’r afael â thrafferthion trigolion Brechfa sydd heb wasanaeth swyddfa bost dibynadwy yn y pentref.

Caiff trigolion y pentref eu gwasanaethu gan fan teithiol y swyddfa bost a wnaeth gymryd lle cangen cynt y swyddfa bost rhai blynyddoedd yn ôl.

Haf diwethaf, roedd Mr Edwards yn gweithio â gwasanaeth y Swyddfa Bost ar ôl i’r fan teithiol dioddef problemau wrth gysylltu i’r we. O ganlyniad i hyn nad oedd y trigolion yn gallu codi arian neu ddefnyddio’r gwasanaeth i dalu eu biliau. Ar ôl cynrychiolaethau gan Mr Edwards y llynedd ailosodwyd y blwch sy’n cysylltu â’r we ar y gwasanaeth teithiol.
Ond mae’r trigolion yn dweud wrth eu AS nid yw’r fan teithiol yn ddibynadwy.

Dywedodd y trigolion sydd wedi cysylltu â Jonathan Edwards yr wythnos hon bod rhaid iddynt yrru i Landeilo- sef taith o 30 milltir- er mwyn afnon gwaith papur hollbwysig oherwydd ni ymddangosodd y gwasanaeth teithiol.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Fe wnaeth y rhaglen gan y Llywodraeth DU blaenorol i gau’r swyddfeydd bost creu effaith fawr ar nifer o gymunedau bach Sir Gaerfyrddin.

“Mewn nifer o ardaloedd, mae ysbryd cymunedol arbennig ynghyd â llawr o benderfyniad wedi peri i’r trigolion i gyd-weithio er mwyn cadw eu gwasanaethau lleol. Wrth reswm nid fel yna y mae hi’n aml ac mae rhaid i gymunedau dibynnu ar wasanaeth y fan teithiol.

“Rwyf wedi gwneud cynrychiolaethau’r wythnos hon i’r swyddfa bost ynglŷn â’r gwasanaeth sydd fwyfwy yn anibynadwy. Dywedodd fy etholwyr wrthyf nid yw’r fan bob amser yn brydlon, mae o weithiau’n gadael yn gynnar ac ar rhai achlysuron nid yw’n ymddangos o gwbl. Mae hyn yn hollol annerbynniol.

“Mae’n amhosib i nifer o’r trigolion i neidio mewn car a gyrru i’r gwasanaeth agosaf, ac mae’r gwasnanethau bws yn lleihau’n sylweddol.

“Mae fy etholwyr yn haeddu gwasanaeth swyddfa bost dibynadwy a byddaf yn gweithio i sicrhau bod hynny’n digwydd”.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.