Cymorthfeydd AS

Mae Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC yn cynnal cymorthfeydd bob Dydd Llun a Ddydd Gwener yn swyddfa Plaid Cymru Rhydaman a Gastellnewydd Emlyn.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â 01269 597 677