AS yn cefnogi ymgyrch i warchod gwasanaethau post gwledig

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi ailadrodd gwrthwynebiad ei blaid i breifateiddio’r Post Brenhinol a’r effaith drychinebus y byddai hyn yn ei gael ar wasanaethau post mewn ardaloedd gwledig.

Dywedodd Mr Edwards  sy’n gobeithio siarad yn y ddadl yn y Tŷ Cyffredin heddiw, fod Plaid Cymru yn bryderus iawn am benderfyniad y Llywodraeth i fwrw ymlaen â phreifateiddio’r gwasanaeth post, gan honni y bydd blaenoriaethu gwneud elw yn tanseilio’r rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol.

Wrth siarad yn Llundain , dywedodd Mr Edwards :

“Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu preifateiddio’r Post Brenhinol.

“Rydym yn arbennig o bryderus am effeithiau tebygol y newid hwn a fydd yn gweld gwasanaethau mewn perygl a dirywiad – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig megis fy etholaeth yn Sir Gaerfyrddin.

” Mae’r gwasanaeth casglu chwe diwrnod yr wythnos yn ffurfio rhan amhrisiadwy o fywyd lleol mewn ardaloedd gwledig ac mae’n destun pryder mawr i feddwl y gallai hyn fod yn y fantol oherwydd y posibilrwydd na fydd yn gwneud elw .

“Yn yr un modd â bod ar golled oherwydd cysylltiadau rhyngrwyd araf ac annibynadwy, mae busnesau gwledig yn debygol o ddioddef wrth i’w cyfryngau cyfathrebu gael eu cyfyngu.

” Byddai hyn yn tanseilio, neu’n waeth gael gwared ar, y rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol sy’n cael ei werthfawrogi yn ei ffurf bresennol.

“Pan oedd y Llywodraeth Lafur ddiwethaf yn credu fod rhan-breifateiddio yn syniad da, roedd Plaid Cymru yn brwydro’n galed yn y Tŷ Cyffredin i amddiffyn y Post Brenhinol. Byddaf yn defnyddio’r ddadl heddiw i gefnogi’r cynnig sy’n cydnabod pwysigrwydd enfawr y gwasanaeth cyffredinol a gal war y Llywodraeth i wneud cynlluniau cadarn, hirdymor i’w ddiogelu.

“Mae Plaid Cymru yn credu fod blaenoriaethu creu elw dros yr egwyddor o wasanaeth da bob amser yn tanseilio ansawdd. Nid yw achos gwasanaethau post yn wahanol, a byddwn yn parhau i ychwanegu ein llais at yr ymgyrch bwysig hon sy’n gwrthwynebu cynlluniau annoeth y Glymblaid.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.