AS yn cwestiynu swyddogaeth Pennaeth y Cyngor – sydd wedi ei wahardd – yn Etholiad Ewrop

Wythnos diwethaf fe alwodd yr Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, am ‘Ymyrraeth Weinidogaethol’ ar ôl iddi ymddangos bod Prif Weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin- sydd ddim yn ymgymryd â’i ddyletswyddau oherwydd ymchwiliad heddlu- yn parhau fel Swyddog Adroddol Lleol ar gyfer yr Etholiad Ewropeaidd gerllaw.

Ar ddiwedd mis Ionawr fe ryddhaodd Swyddfa Archwilio Cymru dau adroddiad ‘Er budd y Cyhoedd’ ac ynddynt fe ystyriodd yr Archwiliwr dwy eitem gwariant a oedd er lles Prif Weithredwr y Cyngor, Mark James, yn ‘anghyfreithlon’.

Wythnos diwethaf fe ddaeth i’r olwg mai Pennaeth y Cyngor, Mark James- a gadawodd ei swydd mis diwethaf tra bod heddlu Sir Caerloyw yn archwilio os oes unrhyw weithgaredd troseddol wedi digwydd ynghylch y gwariant- fydd y Swyddog Adroddol Lleol swyddogol ar gyfer Sir Gaerfyrddin ym mhleidlais yr Etholiad Ewropeaidd ym mis Mai.

Fe ddefnyddiodd Jonathan Edwards, Aelod Seneddol Plaid Cymru, Dadl Dydd Cymru yn San Steffan i gwestiynnu a ddylai’r Prif Weithredwr barhau gyda’r swyddogaeth yma. Yn dilyn ei gyfraniad, fe gyflwynodd yr AS cyfres o Gwestiynau Seneddol Wedi Eu Hysgrifennu i Swyddfa’r Cabinet.

Yn siarad ar ôl ei ddadl, dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Yn wir efallai bod gan y cyhoedd gwestiynnau ynglŷn ag addasrwydd y Prif Weithredwr i ymgymryd â swyddogaeth y Swyddog Adroddol Lleol tra bod yr heddlu yn ymchwilio os oes unrhyw weithgaredd troseddol wedi digwydd.

“Tra fy mod i ddim yn diystyru’r pryderon, diben y mater i mi yw; os yw’r Prif Weithredwr yn gallu ymgymryd â’r swyddogaeth yn logistaidd a chynnal uniondeb archwiliad heddlu tra ei fod o fwrdd o’i ddesg.

“Mae’r Cynghorwyr wedi eu hysbysu ni all y Prif Weithredwr cael unrhyw gysylltiad â unrhyw aelod o’r staff- felly mae’n amhosib deall sut y bydd o’n gallu arwain yr etholiad yn gywir os mai hynny yw’r achos.

“Mae’r diffyg arweinyddiaeth a’r methiant i wahardd y Prif Weithredwr yn ffurfiol yn y lle cyntaf- er lles y Cyngor a Mr James ei hun- wedi gadael nifer o gwestiynau pwysig yn anatebedig. Amlygir amhendantrwydd pellach ynglŷn â’i ymadawiad, o bosib mae wedi cyfaddawdu sefyllfa’r staff sy’n gorfoddilyn ei gyfarwyddiadau fel swyddog etholiad, ac mae gan y mater hwn y potensial i danseilio uniondeb ymchwiliad yr heddlu.

“Yn sgil y materion difrifol yma rwyf wedi gofyn am ymyrraeth gan Swyddfa Cabinet y DU sy’n gyfrifol am gydlynu’r Etholiad Ewropeaidd.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.