AS yn llongyfarch ymgyrchwyr Visteon

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards wedi llongyfarch y cyn-weithwyr o Visteon a wnaeth ymgyrchu dros y pensiwn yr oeddent yn haeddu’n gyfreithlon.

Jonathan Edwards MP co-sponsoring the Visteon Pension Parliamentary Motion - November 2013

Jonathan Edwards MP co-sponsoring the Visteon Pension Parliamentary Motion – November 2013

Yn 2000, fe drosglwyddodd y gweithwyr yng nghyn ffatri Ford ar Ffordd Fabian, Abertawe i Visteon gyda sicrhad byddai’r pensiwn yr oeddent wedi adeiladu hefyd yn cael ei drosglwyddo. Yn 2009/10 pan wnaeth y cwmni ymddatod, darganfuwyd y gweithwyr na fyddai hynny’n digwydd ac roedd rhai mewn perygl o golli hyd at 50 y cant o’u hawliau. Roedd gweithwyr Visteon yn honni mai Ford- y cwmni gwreiddiol- oedd yn atebol i dalu’r gweddill.

Yn fuan sefydlwyd ymgyrch wedi’i arwain gan Grŵp Gweithredu Pensiwn Visteon gyda chefnogaeth gan rhai drigolion Dyffryn Aman oedd hefyd wedi’u heffeithio. Gyda ond misoedd i fynd cyn i’r grŵp pensiwn fynd â Ford i’r llysoedd, mae Ford wedi cynnig taliad ar gyfer y blynyddoedd roedd y pensiynwyr yn gyflogedig gyda’r cwmni.

Dywedodd Jonathan Edwards AS, aelod o Grŵp Seneddol yr Holl Bleidiau dros ymgyrch Pensiwn Visteon:

“Dechreuodd yr ymgyrch holl bleidiau pan oedd fy rhagflaenydd Adam Price yn AS ac o’r diwedd mae’n edrych petai’n dod i ben ar ôl ymgyrch 5 mlynedd hir.

“Rwyf am gofnodi fy llongyfarchiadau i’r ymgyrchwyr am eu penderfyniad a’r fordd y maent wedi brwydro dros rywbeth sy’n berchen-yn gyfreithlon- iddyn nhw.

“Fel y gwn i, fe fydd pawb yn elwa o’r taliad yma. Efallai na fyddai hyn wedi digwydd os oedd yr hyn dal sylw wedi mynd drwy’r llysoedd.

“Roeddwn yn falch yr oeddwn yn medru cefnogi’r ymgyrch ond dyma buddugoliaeth i’r ymgyrchwyr. Yr hyn sy’n haeddu cydnabyddiaeth yw eu hymdrech i frwydro yn erbyn cwmni sydd gwerth biliynnau o bunnoedd.

“Nawr bod Ford wedi cyflwyno’r cynnig yma, rwy’n gobeithio mi fydd fy etholwyr yn cael datrysiad cyflum a boddhaol er mwyn iddynt fwynhau’r ymddeoliad roeddent yn dymuno ar ôl blynyddoedd o wasanaeth ffyddlon.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.