Pryder AS ynghylch cynnydd o 157% mewn gweithrediadau awyrennau hedfan yn isel

Lefel uchelaf o weithgaredd milwrol yn ystod y pum mlynedd diwethaf

Mae Jonathan Edwards AS, gwrthwynebydd hir-sefydlog o filwreiddio’r Cymru, wedi mynegi pryder ynghylch y cynnydd sydyn yn y nifer o awyrennau sy’n hedfan yn isel dros orllewin Cymru – a elwir yn swyddogol fel yr ardal Hyfforddiant Tactegol Milwrol Cymreig.

Mae gwybodaeth a gafwyd gan yr AS Plaid Cymru trwy holi Seneddol wedi datgelu bod y nifer o awyrennau sy’n hedfan o dan 250 troedfedd wedi mwy na dyblu o 21 yn 2011/12 i 54 yn 2012/13- cynnydd o 157%.

Mae hyd y teithiau uwchben aelwydydd Sir Gaerfyrddin wedi cynyddu 111%, o 17 awr yn 2011/12 i 36 awr yn 2012/13.

Mae hedfan yn isel yn yr ardal hyfforddiant ar y lefel uchelaf o fewn unrhyw un o’r pum mlynedd diwethaf. Yn rhyfeddol, nid yw’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn cadw gwybodaeth am weithgareddau hedfan gan awyrennau tramor.

Wrth ymateb y datgeliadau, dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Ymhell cyn fy ethol i Dŷ’r Cyffredin roeddwn yn ymgyrchu yn erbyn filwreiddio Cymru. Yr wyf yn gwrthwynebu’r beth mae’r hyfforddiant milwrol dros Sir Gaerfyrddin yn cynrychioli, ac yr wyf yn pryderu am fy etholwyr sy’n dioddef effaith yr awyrennau sy’n hedfan yn isel.

“Mae hedfan yn isel yn dacteg filwrol rhyfel oer gyda’r nod o osgoi radar. Nid yw’r gweithgaredd hwn yn berthnasol i’r math o weithrediadau milwrol mae’r Awyrlu Brenhinol yn perfformio mewn gwrthdaro wedi’r rhyfel oer. Mae’r rhan fwyaf o aelodau NATO eraill wedi gwahardd gweithrediadau hedfan yn isel dros ardaloedd poblog.

“Mae gen i bryderon dybryd bod gweithrediadau milwrol wedi mwy na dyblu yn ystod y deuddeng mis diwethaf ac wedi cyrraedd y lefel uchaf o weithgaredd yn unrhyw un o’r pum mlynedd diwethaf.

“Rwy’n arbennig o bryderus nad oes unrhyw wybodaeth yn cael ei gynnal ar faint o peilotiau lluoedd awyr tramor sydd yn defnyddio ein hawyr. Mae cynhyrchwyr arfau yn y DU yn gwerthu caledwedd milwrol i gyfundrefnau unbenaethol o amgylch y byd. Dylem felly gwybod a yw’r RAF ei hun yn cynnal y gweithgareddau hyn neu a ydynt yn gysylltiedig â gwerthu awyrennau i wledydd tramor.

“Mae yna dystiolaeth sy’n cysylltu gweithgareddau hedfan isel i glefydau cardiofasgwlaidd a cholli clyw. Rwy’n credu dylai astudiaethau iechyd cael ei wneud yn ardal Tactegol Cymru, a byddaf yn holi llywodraeth y DU i’r perwyl hwnnw yn yr wythnosau nesaf. “

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.