AS Plaid yn cyd-noddi Mesur i roi mwy o rym i siopwyr

Yr wythnos hon bydd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwyr yn cyd-noddi Mesur yn San Steffan a fyddai’n rhoi hawliau gwybodaeth prisiau newydd i siopwyr ac yn herio grym enfawr yr archfarchnadoedd.

Mae disgwyl i’r mesur gan John Denham AS gael ei gyflwyno fory (15 Ionawr) a’i fwriad yw sicrhau bargen deg i’r siopwr.

Dywedodd Mr Edwards ei fod yn gobeithio y byddai’r Mesur yn helpu i daclo’r anghydbwysedd grym rhwng archfarchnadoedd a siopwyr, ac annog entrepreneuriaid mewn technoleg i ddatblygu ‘aps’ a fyddai’n galluogi prynwyr i gymharu prisiau a lleoli’r bargeinion gorau.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae archfarchnadoedd , drwy gyfrwng cardiau teyrngarwch, yn meddu ar lwyth o wybodaeth am arferion siopa eu cwsmeriaid, ac felly mae ganddynt fantais enfawr tra bod siopwyr yn gorfod chwilota am y bargeinion gorau.

“Bydd y Mesur, os y daw’n gyfraith, yn ei gwneud hi’n haws i siopwyr ddod o hyd i’r bargeinion hyn.

“Yn syml, bydd y Mesur yn arwain at gofrestru prisiau archfarchnadoedd mewn un ffurf safonol, gan alluogi dyfeiswyr i greu ‘aps’ hwylus a fyddai’n galluogi siopwyr i gael mynediad ar unwaith i’r bargeinion gorau.

“Byddai siopwyr hefyd yn medru monitro cynigion arbennig, arbedion, a chynigion ‘prynu un cael un am ddim’ yn syth pan fyddant ar gael.

“Mae archfarchnadoedd wedi dennu beirniadaeth deg dros rai o’i harferion prisio. Byddai’r Mesur hwn yn rhoi mwy o rym i siopwyr ac yn gorfodi archfarchnadoedd i weithredu mewn modd mwy agored a thryloyw.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.