AS yn galw ar gymorth Cynghorwyr i adfer hyder y cyhoedd ynghylch Neuadd y Sir

Wythnos bwysig i wleidyddiaeth Sir Gaerfyrddin

Jonathan

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi galw ar bob Cynghorydd Sir i wneud y peth iawn yn ystod cyfarfod eithiadol y Cyngor a chaiff ei gynnal yr wythnos yma i drafod casgliadau’r adroddiadau annibynnol gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y taliadau ‘anghyfreithlon’ er budd Prif Weithredwr y Cyngor.

Fe alwodd ar bob cynghorydd i bleidleisio gyda’u cydwybod ac i wneud safiad dros drigolion Sir Gaerfyrddin sydd wedi eu llidio gan weithrediadau’r Cyngor.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

Cyniga’r bleidlais o ddiffyg hyder sy’n cael ei ddadlau a’i bleidleisio dydd Iau, cyfle i dynnu llinell dan y digwyddiadau diweddar yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi tanseilio hyder y cyhoedd yn y Neuadd Sir.

“Mae hyn wedi bod yn gwmwl tywyll dros Gyngor Sir Gaerfyrddin am ormod o amser, gyda chabál o swyddogion uwch mewn grym a bwrdd gweithredu sydd allan o reolaeth yn llwyr. Mae’r tactegau maent yn defnyddio yn erbyn eu gwrthwynebwyr gwleidyddol a’r newyddiadurwyr sy’n eu herio yn ffinio â’r totalitarydd ac nad oes lle i hyn mewn democratiaeth.

“Mae wedi cymryd ymyrraeth gan Swyddfa Archwilio Cymru i gyrraedd y man yma. Ond nawr hyd oed, o ganlyniad i’r ddau adroddiad niweidiol, tactegau’r Cynghorwyr Llafur ac Annibynnol yw tanseilio cywirdeb y Swyddfa Archwilio ac i lansio ymosodiadau personol ar wleidyddwyr y gwrthbleidiau.

“Yn dilyn cyhoeddiad yr achwiliad fe ddylsen ni wedi gweld ymddiswyddiadau di-oed gan y swyddogion uwch ymhlyg ynghyd â’r tri Cynghorydd sydd yn awr yn gwynebu cynnig o ddifyg hyder. Trwy orfodi i weithredu’n anrhydeddus teimlais mai fy nyletswydd etholedig fel Aelod Seneddol oedd i ofyn i’r Heddlu ymchwilio’r achos.

“Gyda chabál rheoli Sir Gaerfyrddin yn gwadu’n llwyr difrifoldeb yr achos, galwaf ar y Cynghorwyr mainc gefn i gyd i bleidleisio gyda’u cydwybod yn cyfarfod dydd Iau. Dyna’u dyletswydd etholiadol i wneud safiad dros drigolion y Sir ac i adfer hyder y cyhoedd yn y Neuadd Sir.

“Rwy’n siwr, fel minnau, bydd trigolion Sir Gaerfyrddin yn cadw llygaid barcud ar y digwyddiadau. Ni fydd unrhyw guddfan i’r Cynghorwyr sy’n pleidleisio i anwybyddu teimladau’r cyhoedd ac i gadw’r hen gyfundrefn.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.