AS ac AC yn cwrdd â thrigolion lleol ar ddiwrnod agored cartrefi gofal cenedlaethol

Mae’r gwleidyddwyr lleol Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC wedi cefnogi Diwrnod Cartrefi Gofal Cenedlaethol drwy ymweld â phreswylwyr yng Nghartref Gofal Llys Newydd yng Nghapel Hendre.

Llys Newydd, Capel Hendre

Am yr ail flwyddyn yn olynnol, fe agorodd cartrefi gofal ar draws y wlad eu drysau i’r cyhoedd ar ddydd Gwener Mehefin 20fed ar gyfer Diwrnod Agored Cartrefi Gofal Cenedlaethol.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae Diwrnod Cartrefi Gofal Cenedlaethol yn gyfle ardderchog i gwrdd â mwy o drigolion lleol ac i brofi o lygaid y ffynon y gwasanaethau sydd wrth galon y cymunedau.

“Un o’r gofynion o gymdeithas waraidd yw sut yr ydym yn trin ein dinasyddion oedrannus. Mae’r sector gofal felly yn chwarae rôl hollbwysig i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu byw gyda pharch ac urddas.

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Roedd yn bleser i siarad ag ychydig o’r preswylwyr ac i glywed faint y maen nhw’n mwynhau’r gweithgareddau yn eu cartref.

“Mae cartrefi gofal fel Llys Newydd ynghyd â’r nifer eraill yn Sir Gaerfyrddin yn galluogi ein preswylwyr hŷn i fwynhau bywyd mor llawn ag sy’n bosib”.

Llys Newydd Care Home

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.