Cynnig FTSE 100 a Methiant Talu Treth

Sorry, this page is page only available in English

One Response to “Cynnig FTSE 100 a Methiant Talu Treth” [latest first]

  1. [...] this link: Jonathan Edwards MP – » Motion on FTSE 100 and Tax Avoidance Related Posts:Bureau Recommends: Scale of multi-national tax avoidance revealed … [...]

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.