Mae Plaid yn ennill Ward Cenarth

Enillodd Plaid Cymru ward ychwanegol wrth ethol Hazel Evans dros Ward Cenarth ar Gyngor Sir Gaerfyrddin. Trechodd Mrs Evans, Cynghorydd Tref am dros hugain mlynedd ymgeisydd Geidwadol Henrietta Hensher o 638 o bleidleisiau i 141, yn sicrhau 82% o’r bleidlais.

Dywedodd Cynghorydd Hazel Evans:
“Hoffwn ddiolch i etholwyr ward Cenarth am y ffydd maent wedi dangos ynof wrth fy ethol megis Cynghorydd Siriol. Nid wyf yn gallu meddwl am fraint sydd fwy na chynrychioli cymunedau Cenarth, Capel Iwan a Chastell Newydd Emlyn. Byddaf yn addo i roi’n cymunedau yn gyntaf am gyhyd y bydd fydd arnynt ynof i.”

Dywedodd Cyng. Peter Hughes-Girffiths, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor:
“Mae hyn yn ganlyniad gwych i gymunedau’r ward Cenarth ac ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin. Mae gan Cyng. Hazel Evans brofiad helaeth a wneith sicrhau ei bod hi’n gallu gwneud gwir wahaniaeth dros yr ardal. Gyda ychydig yn fwy o fuddugoliaethau fel hyn yn etholiadau 2012, bydd Plaid Cymru yn gallu sicrhau a dychwelyd llywodraeth leol sy’n deilwng i Sir Gâr.”

Dywedodd Jonathan Edwards AS:
Mae Hazel wedi gweithio’n dryw am nifer o flynyddoedd ar ran cymunedau yn Nyffryn Teifi. Mae cael ei hethol yn ddiolch wrth y nifer fawr o bobl mae wedi helpu ac mae’n ymwrthodiad llwyr o’r blaid Geidwadol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd Hazel yn gaffaeliad gwych i gael i’r Cyngor Sir.

Diweddodd Rhodri Glyn Thomas trwy ddweud:
“Rwyf yn falch iawn dros Hazel am ennill fandad enfawr gan gymunedau Ward Cenarth. Mae’r ganlyniad hyn yn dystiolaeth i flynyddoedd o waith gwirfoddol yn yr ardal ac mae’n anfon neges glir i’r cyngor sydd yn cael ei arwain gan Lafur a’r Annibynnol. Edrychaf ymlaen i weithio â Hazel er lles pawb yn Nyffryn Teifi.”

DIWEDD/ENDS

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.