Ysgol lleol yn ail-greu Terfysgoedd Beca

JE Ysgol Llandeilo

 

Gwnaeth Aelod Seneddol lleol Jonathan Edwards ymuno â disgyblion Ysgol Gynradd Llandeilo ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed i ail-greu golygfeydd o derfysgoedd Beca ym mhentref Llanddeusant.

JE Ysgol Llandeilo 2

 

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.