AS Lleol yn lladd ar y sgandal treuliau diweddaraf

Dywedodd yr Aelod Seneddol Lleol Jonathan Edwards bod y sgandal treuliau diweddaraf sy’n ymwneud â’r Ysgrifennydd Diwylliant Maria Miller AS wedi amlygu sut mae’r elit yn San Steffan wedi colli gafael ar y bobl y maen nhw fod i gynrychioli.

Mae Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Ddiwylliant wedi bod yng nghanol gwallgofrwydd y wasg yr wythnos yma ar ôl i Gomisiynydd Safonau’r Senedd darganfod bod yr AS Ceidwadol dros Basingstoke wedi gor-hawlio £45,000 o dreuliau.

Ond yn lle talu’r swm yn ôl i bwrs y cyhoedd, fe orchmynodd Pwyllgor Safonau Tŷ’r Cyffredin- oedd yn cynnwys cyd-Aelodau Seneddol- iddi dalu ond £5,800 yn ôl.

Ymatebodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards yn grac i’r penderfyniad a dywedodd nad yw gwleidyddwyr elit San Steffan wedi dysgu dim o’r sgandal treuliau yn 2009.

Dywedodd yr AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards, sydd â un o’r cofnodion treuliau isaf yng Nghymru:

“Pan ymddiriodd trigolion Sir Gaerfyrddin ynof i a fy ethol i’w cynrychioli yn dilyn y sgandal treuliau niweidiol yn 2009, roeddwn yn sicr fy mod yn mynd i Senedd newydd oedd wedi adfer ei gonestrwydd. Yn anffodus mae’n disgwyl bod elit San Steffan heb ddysgu dim o’r gorffennol.

“Beth sy’n dod yn fwy amlwg yw bod y gwleidyddwyr yma wedi llwyr colli gafael ar y bobl y maen nhw fod i gynrychioli. Fel y mae mewn pob lliw a llun- mae un rheol ar gyfer y rheiny ar y brig ac un arall ar gyfer pawb arall.

“Fel Aelod Seneddol sy’n ymwybodol ynghylch cynnal y treuliau isaf y gallaf, credaf fod digwyddiadau fel hyn yn tanseilio’r hyder yng ngwleidyddiaeth a gwleidyddwyr yn gyffredinol.

“Fy swydd i yn y Senedd yw gwneud fy ngorau glas i wella bywydau fy etholwyr. Mae’n edrych fel yr unig ffordd i atal y sgandalau hyn rhag digwydd yn y dyfodol yw symud i system yn seiliedig ar lwfans ac i waredu ar dreuliau AS unwaith ac am byth”.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.