Agwedd ‘busnes fel arfer’ Llafur yn methu taclo gwendidau’r system fancio

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi beirniadu cynlluniau ‘gwan ac annigonol’ yr ar arweinydd Llafur Ed Miliband ar gyfer diwygio’r banciau, a honni fod gan Llafur ddim ond diddordeb mewn cynnal ‘safbwynt busnes fel arfer’.

Ailadroddodd Mr Edwards alwad ei blaid am wahanu banciau manwerthu a buddsoddi, a chyflwyno treth Twm Sion Cati ar drosiadau ariannol er mwyn codi cyllid gan arian mawr.

Dywedodd Mr Edwards:

Bydd y cynlluniau gwan ac annigonol hyn yn gwneud dim i daclo gwendidau sylfaenol system fancio’r DU.

“Beth sydd ei angen ar frys ar fusnesau bychan yw model bancio amgen yn seiliedig ar fodel bancio cymunedol gwledydd megis UDA a’r Almaen.

“Banciau yw’r rhain yn aml yn cael eu gweithredu ar sail elw isel sydd â rôl benodol o gynyddu cylchrediad lleol arian a gweithio gyda busnesau cymunedol lleol i sicrhau cefnogaeth i’w datblygiad.

“Caiff taliadau gan unigolion eu cylchredeg yn lleol.

“Beth sy’n cael ei gynnig gan Lafur yw mwy o’r un fath, safbwynt busnes fel arfer sy’n dangos eu bod yn parhau i fod yn gaeth i arian mawr a model canoledig iawn yn seiliedig ar y Filltir Sgwar.

“I roi terfyn ar berygl moesol, rhaid gwahanu gweithgaredd bancio buddsoddi a manwerthu yn llwyr. Ni ddylai busnesau a phobl gyffredin fod yn sicrhau gweithgareddau casino y bancwyr buddsoddi.

“Pe bai Llafur o ddifri am newid y system fancio byddent yn ymuno â’n galwad am dreth Twm Sion Cati ar drosiadau ariannol fel y gellir ailfuddsoddi cyllid a godir gan arian mawr yn yr economi go iawn.

“Nid yw tȋm-tag Llafur a’r Toriaid o ddifri am greu newid radical yn y ffordd mae’r banciau yn gweithredu.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.