Llafur yn ddi-glem am yr economi wledig

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi condemnio’n hallt benderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i eithrio Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) ac Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr (yr NFU) o’r Bwrdd Ymgynghorol Datblygu Gwledig sydd newydd ei benodi gan y llywodraeth.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Gaerfyrddin Rhodri Glyn Thomas na allai yn ei fyw weld sut y bwriada Llywodraeth Cymru gryfhau ffermio os dewisodd anwybyddu dwy undeb amaethyddol fawr sylweddol sydd rhyngddynt yn cynrychioli miloedd o ffermwyr. Dywedodd ei gydweithiwr yn yr un etholaeth, Jonathan Edwards AS, fod y Dirprwy Weinidog wedi anwybyddu un o’r diwydiannau mwyaf yn yr economi wledig.

Dywed y datganiad i’r wasg gan Lywodraeth Cymru:

“Bydd aelodau’r grŵp yn edrych ar y ffordd fwyaf effeithiol y gall Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r CDG i amddiffyn yr amgylchedd, hybu a chynnal cymunedau gwledig a chryfhau busnesau gwledig a ffermio Cymreig. Nod hyn oll yw cynhyrchu cynaliadwyedd a ffyniant gwledig, trwy greu a chadw swyddi a chyfleoedd i bobl y Gymru wledig.”

Wrth wneud sylw am benodiadau Llywodraeth Cymru, dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC:

“Mae’n ymddangos mai rhai o brif amcanion bwrdd ymgynghorol datblygu gwledig newydd Llywodraeth Cymru yw cynnal cymunedau gwledig a chryfhau ffermio. Mae’n rhyfeddol fod Llywodraeth Cymru yn tybio y gallant gryfhau ffermio a hwythau wedi cymryd penderfyniad bwriadol i eithrio dwy undeb amaethyddol sylweddol fawr sydd, rhyngddynt, yn cynrychioli miloedd o weithwyr yn y diwydiant.

“Mae Plaid Cymru yn sylweddoli nad yw’r economi wledig ehangach yn dibynnu ar ffermio yn unig. Ond o gofio penderfyniad Llywodraeth Cymru i anwybyddu undebau amaethyddol Cymru, mae’n dangos mor ddi-glem yw’r blaid Lafur ar y mater hwn.”

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Nid yn unig y cymerodd Llywodraeth Cymru gam yn ôl wrth israddio’r Gweinidog newydd i lefel Dirprwy gan symud llais materion gwledig o Gabinet y Llywodraeth, mae’r Dirprwy Weinidog hwnnw yn awr wedi cyhoeddi bwrdd ymgynghorol sydd yn anwybyddu un o’r diwydiannau mwyaf yn yr economi wledig.

“Tra bod Llywodraeth Cymru yn cymryd y cam pwysig cyntaf o greu cynllun datblygu gwledig newydd, amharwyd eisoes ar ei waith gan benderfyniad y Dirprwy Weinidog i anwybyddu barn ein ffermwyr.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.