Jonathan a Rhodri yn cefnogi’r galwadau dros ddatganoli darlledu i Gymru

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards ac Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas heddiw wedi arwyddo proclamasiwn yn datgan eu cefnogaeth i ddatganoli darlledu i Gymru.

Mae nifer o doriadau wedi ei wneud ym maes y cyfryngau yng Nghymru yn ddiweddar yn enwedig S4C, mae’r toriadau hyn wedi cael sgil effaith ar bobl Sir Gaerfyrddin gyda nifer ohonynt yn cael eu cyflogi o fewn y sector darlledu, boed yn y BBC yng Nghaerfyrddin neu yn Tinopolis yn Llanelli.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

‘Rydym wedi gweld yn ddiweddar gyda’r toriadau yng Nghyllideb S4C bod yn wir angen i ni gael reolaeth dros ddarlledu yng Nghymru,  nid  yw’n gwneud synnwyr bod y sector darlledu yng Nghymru yn agored i fygythiadau cyson gan lywodraeth nad oes arno fandad yng Nghymru’

Ategodd Rhodri Glyn Thomas AC:

‘Mae darlledu yng Nghymru wedi wynebu ergyd ar ôl ergyd yn y flwyddyn diwethaf ac mae’n bryd i ni gymryd yr awenau i neud rhywbeth ynghylch y peth yn y Cynulliad, yng Nghymru’

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.