Rhagrith wrth galon y Wladwriaeth Brydeinig

Prif Weinidog Prydain wedi camarwain y Senedd, meddai AS lleol Sir Gaerfyrddin

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards  wedi cyhuddo’r  Prif Weinidog  heddiw o gamarwain y Senedd wrth iddo ymateb i’w gwestiwn ar y defnydd o arfau cemegol yn Syria’r mis diwethaf.

Pan ddychwelodd y Senedd o doriad yr haf , holodd yr  AS Plaid Cymru Jonathan Edwards Prif Weinidog David Cameron am yr arfau mae  cyfundrefn Assad wedi cronni drwy brynu cemegau o wahanol ffynonellau  o amgylch y byd.

Gofynnodd Jonathan Edwards i’r  Prif Weinidog a fyddai’n  ymchwilio pam fod ei lywodraeth wedi dyfarnu trwyddedau allforio cemegolion  i lywodraeth Assad cyn ac ar ôl dechreuad  y rhyfel cartref yn Syria.  Mewn ymateb i’r AS dywedodd y Prif Weinidog bod y gyfundrefn drwyddedu ar gyfer allforio cemegau o’r fath wedi    ”gweithio’n effeithiol” a bod trwyddedau ar gyfer allforio i Syria wedi eu dileu ar ôl i’r gwaharddiad ar allforio arfau dod i rym.

“O’r hyn yr wyf wedi gweld hyd yn hyn mae  ein system yn gweithio’n dda”, meddai David Cameron . Yn dilyn ymchwiliad gan y Sunday Mail mae wedi cael ei datgelu’r wythnos hon fod dwy drwydded wedi’u rhoi i allforio  Potasiwm fflworid a Sodiwm fflworid i Syria ym mis Ionawr 2012, bron i flwyddyn ar ôl dechrau’r rhyfel cartref  yn y wlad. Mae’r ddau gemegyn yn elfennau a ddefnyddir i gynhyrchu’r nwy  Sarin, a ddefnyddiwyd i ladd cannoedd o bobl yn Damascus ym mis Awst eleni.

Mae ysgrifennydd  gwladol Llywodraeth y DU dros Fusnes , Vince Cable , wedi cyfaddef ers hynny bod  cwmni Prydeinig wedi  eu hawdurdodi i werthu cemegau y gellir ei ddefnyddio i wneud nwy nerfau Sarin i Awad Ammora a Phartneriaid – cwmni roedd   Llywodraeth y DU yn gwybod oedd  yn gysylltiedig â’r   rhaglen arfau niwclear y cyn- unben Iraq , Saddam Hussein.

Dywedodd y papur newydd hefyd, bod  Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pum trwydded allforio eraill ar gyfer sodiwm fflworid i Syria fod rhwng Gorffennaf 2004 a mis Mai 2010. Dywedodd Jonathan Edwards ei fod yn credu bod y Prif Weinidog wedi camarwain y Senedd wrth ateb ei gwestiwn ar  Fedi 9 eleni, ac aeth ymlaen i gondemnio  rhagrith Llywodraethau’r  DU ‘presennol a blaenorol yn y gwerthiant o gydrannau allweddol o arfau cemegol i gyfundrefnau unbenaethol.  

 

Dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae’n  rhyfeddol y byddai llywodraeth y DU, oedd yn llwyr ymwybodol o gysylltiadau’r cwmni hwn yn y gorffennol, yn dal i roi trwyddedau ar gyfer allforio cydrannau allweddol o arfau cemegol .

“Pan godais  fy mhryderon yn y Senedd fis diwethaf, rhoddodd y Prif Weinidog ei sicrwydd personol bod   llywodraeth y DU wedi diddymu trwyddedau pan roedd y gwaharddiad ar allforio arfau i Syria wedi dechrau .

“Mae’r ffaith rydym bellach yn gwybod  bod elfennau allweddol o arfau cemegol yn cael eu trwyddedu bron i flwyddyn ar ôl y gwaharddiad  gael ei gyflwyno yn ffiaidd.  Mae hefyd yn ffiaidd bod pum trwydded allforio eraill ar gyfer cydrannau arfau cemegol wedi cael eu rhoi i Syria yn ystod y chwe blynedd olaf y llywodraeth Lafur o dan Brown a Blair.

“Credaf fod y Prif Weinidog wedi camarwain y Senedd.  Ni fydd unrhyw beth yn llai na datganiad llawn i Dŷ’r Cyffredin ac ymddiheuriad i’r cyhoedd yn ddigonol .

“Mae yna ragrith wrth galon y wladwriaeth Brydeinig.  Mae’n rhaid i’r llywodraethau presennol a blaenorol bod  yn atebol am eu gweithredoedd wrth ddarparu cydrannau arf cemegol i gyfundrefnau unbenaethol.”

DIWEDD

 

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.