Plaid yn croesawu twf, ond rhaid sicrhau adferiad yr economi o hyd

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi croesawu ffigyrau GDP heddiw sy’n dangos twf yn nhrydydd chwarter 2012 o gymharu a’r ail, ond rhybuddiodd nad oedd economi’r DU wedi tyfu yn y flwyddyn ddiwethaf a bod Cymru angen yr hwb economaidd a fyddai’n bosib yn sgil Cynllun C Plaid i greu 50,000 o swyddi Cymreig.

Dywedodd Mr Edwards nad oedd twf y flwyddyn ddiwethaf yn cynnig llawer o gysur o gymharu cyflwr yr economi gyda phum mlynedd yn ol, a’r ffaith fod 50,000 yn fwy yn ddi-waith yng Nghymru nawr na bryd hynny cyn y cwymp.

Galwodd hefyd unwaith eto am ffigwr GDP ar wahan ar gyfer Cymru er mwyn mesur cynnydd yr economi Gymreig.

Dywedodd Mr Edwards:

“Rwyf yn croesawu ffigyrau heddiw sy’n dangos fod yr economi wedi dechrau tyfu unwaith eto yn y chwarter diwethaf ond y reality yw fod yr economi wedi bod yn fflat dros y flwyddyn ddiwethaf a bod bywyd yn anoddach i’r mwyafrif o bobl nag oedd cyn y cwymp ariannol.

“Yng Nghymru, mae 50,000 yn fwy o bobl yn ddiwaith nag oedd yn 2007, gan ddangos yr angen am Gynllun C Leanne Wood i greu swyddi yng Nghymru. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi hwb go iawn i Gymru.

“Rhaid cofio fod ffigyrau heddiw yn dilyn dirwasgiad dwbwl ac yn dilyn y bowns oedd i’w ddisgwyl yn dilyn y Gemau Olympaidd a chwymp yn sgil gwyliau’r banc ychwanegol yn y gwanwyn. Bydd rhaid disgwyl i weld a yw’r adferiad hwn yma i aros.

“Mae’n drueni fod Cymru yn dal i aros am ffigyrau GDP ar wahan er mwyn medru cymharu cynnydd ein heconomi ein hun.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.