ASau Llafur yn tanseilio awdurdod Prif Weinidog Cymru

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi dweud heddiw fod ASau Llafur wedi tanseilio awdurdod Prif Weinidog Cymru drwy atal pleidlais mewn dadl Seneddol allweddol i roi rhan gyntaf y Comiwisn Silk ar waith.

Cyhuddodd Jonathan Edwards y Glymblaid a Llafur o danseilio gwaith y Comisiwn Silk hefyd.

Gorfododd ASau Plaid Cymru bleidlais yn ystod dadl ar y Mesur Cyllid, yn seiliedig ar y cynsail a osodwyd gan y Trysorlys llynedd i ddatganoli Treth Teithwyr Awyr i Ogledd Iwerddon.

Dywedodd Mr Edwards:

“Ddydd Mawrth, bu’r Prif Weinidog yn brolio yn y Senedd fod angen rhoi argymhellion Silk ar waith cyn gynted a phosib ac heb oedi er lles yr economi Gymreig. Heddiw, cafodd yr addewid hwnnw ei herio yn y Ty Cyffredin wrth i ASau Llafur droi eu cefn arno.

“Dengys hyn nad oes gan y Prif Weinidog unrhyw ddylanwad dros y bosys yn Llundain. Os nad yw ASau yn Llafur yn cymryd gair y Prif Weinidog o ddifri, pam ddylai unrhyw un arall wneud yr un fath?

“Yn blaen, yn dilyn y ddadl gawsom ym Mhwyllgor y Welsh Grand yn dilyn cyhoeddi adroddiad cyntaf Silk, roeddwn yn disgwyl i Lafur gyflwyno eu gwelliannau eu hunain i’r Mesur Cyllid. Mae hyn yn dangos nad oes gan yr Is-Ysgrifenydd Gwladol dros Gymru y gallu gwleidyddol i gadw addewid, neu ei fod yn mynd allan o’i ffordd i danseilio’r Prif Weinidog.

“Y gwirionedd yw fod y dair plaid unoliaethol yn gwneud ymdrech ymwybodol i danseilio gwaith y Comisiwn Silk. Nid oedd tim y Swyddfa Gymreig yn bresennol yn y ddadl i amddiffyn diffyg gweithredu Llywodraeth y DU ar y mater hyd yn oed. Nid yn unig y mae hyn yn sarhad i’r Ty Cyffredin ond mae hefyd yn sarhad i bobl Cymru.

“Galwodd adroddiad Silk am gynnydd ar unwaith er mwyn rhoi pwerau creu swyddi i Gymru. Dyma’r cyfle deddfwriaethol cyntaf i wneud hynny ac maent wedi methu cefnogi ymdrechion Plaid Cymru i sicrhau hynny.

“Mae hyn oll yn dangos pan fo buddiannau cenedlaethol Cymru yn y cwestiwn, gallwch ddibynu ar dair plaid Llundain i roi’r gyllell yng nghefn pobl Cymru.”
DIWEDD

Nodiadau

Ddydd Mawrth, dywedodd y Prif Weinidog:

In my view, the most important thing is to ensure that Silk part 1 is progressed, then Silk part 2, and, after that, in line with the current timetable, to look at devolution across the United Kingdom in order to secure a more robust settlement in all parts of the United Kingdom than is currently the case.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.