‘Bydd Cynghorwyr yn cael eu barnu yn y blwch pleidleisio’ – Jonathan Edwards AS

Roedd Cynghorwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cwrdd heddiw ar gyfer cyfarfod Arbennig o’r Cyngor i drafod dau adroddiad o Swyddog Archwilio Cymru a dyfarnwyd bod penderfyniadau’r cyngor  yn ‘anghyfreithlon’.

Pleidleisiodd y Cynghorwyr i “nodi” yr adroddiad ar gostau’r indemniad enllib y Prif Weithredwr, Mr James, ac i “derbyn” yr adroddiad ar atodiad cyflog i’r Prif Weithredwr.  Disgrifiodd y ddau benderfyniad hyn, sydd wedi arwain at dros £55,000 o arian y trethdalwyr yn cael ei wario er budd y swyddog uchaf y Cyngor. yn ‘anghyfreithlon’ gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Mewn ymateb i’r ddigwyddiadau, dywedodd Jonathan Edwards AS, bydd y blaid Lafur a’i gynghorwyr yn cael eu barnu yn y blwch pleidleisio am eu gweithredoedd heddiw.

Dywedodd Jonathan Edwards,  Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

“Pan gafodd  adroddiadau’r Swyddfa Archwilio Cymru eu cyhoeddi bron i fis yn ôl, roedd y Blaid Lafur a’r Grŵp Annibynnol yn benderfynol o herio canfyddiadau’r adroddiad ac yn dadlau bod yr indemniad i’r Prif Weithredwr yn gyfreithlon.

“Heddiw, o dan brotest, mae’r Cyngor wedi pleidleisio i ddileu’r  indemniad o’r cyfansoddiad. Mae hyn yn rhywbeth mae Rhodri Glyn Thomas AC a finnau wedi bod yn brwydro am yn San Steffan a’r Cynulliad am yn agos i bedair blynedd, ac rydym yn falch iawn o’r llwyddiant heddiw.

Serch hynny, mae’r Cyngor wedi pleidleisio i beidio tynnu’r indemniad a roddwyd i’r Prif Weithredwr.  Rwy’n credu gallai’r Cyngor yn dal i fod yn atebol am unrhyw gostau na ellir eu hadennill.

“Bydd bobl Sir Gaerfyrddin yn flin iawn i glywed nad oedd y Blaid Lafur a’r cynghorwyr annibynnol wedi dangos unrhyw edifeirwch heddiw am eu penderfyniad i wario’n bron £30,000 o arian y trethdalwyr ar  gostau cyfreithiol y prif weithredwr.

“Roedd yn amlwg yn ystod y cyfarfod nad oedd y Cynghorwyr yn pleidleisio ar ôl eu cydwybod , ond ar hyd llinellau parti. Nid ydynt wedi cynrychioli eu hetholwyr heddiw . Ni fydd aelodau’r cyhoedd , sydd yn hollol gynddeiriog gydag arweinyddiaeth y cyngor am y penderfyniadau anghyfreithlon hyn, yn maddau nhw am sut oeddent wedi pleidleisio .

“Dylid rhoi sylw arbennig i’r ffordd mae’r Cynghorydd Peter Hughes Griffiths – arweinydd yr wrthblaid ar y cyngor – wedi cynnal ei hun drwy gydol y broses hon. Mae wedi dangos arweinyddiaeth gref wrth sefyll i fyny dros drethdalwyr y sir.

“Mae’r cyngor yn amddifad o arweinyddiaeth a ni all Plaid Cymru cael unrhyw hyder mewn gweinyddiaeth sy’n gwario degau o filoedd o bunnoedd o arian y trethdalwyr yn anghyfreithlon heb ddangos unrhyw edifeirwch.  Bydd y Blaid Lafur a’u  cynghorwyr yn cael eu barnu yn y blwch pleidleisio am eu gweithredoedd heddiw wrth amddiffyn y penderfyniadau anghyfreithlon hyn.”

 

DIWEDD

One Response to “‘Bydd Cynghorwyr yn cael eu barnu yn y blwch pleidleisio’ – Jonathan Edwards AS” [latest first]

  1. I am not a Plaid voter but I believe that PHG has behaved impeccably during this car crash. having listened to the debate today the only socialist sentiment was expressed by Plaid representatives. how a Labour administration could ever facilitate a tax dodge by one of the best paid people in the county amazes me.

    In relation to the libel indemnity it seems to me that the executive are simply driven by spite. it is because of Mrs Thompson that the meetings are televised and I believe that we have a lot to thank her for.

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.