Yr Etholaeth

Ynghylch Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

O ‘Wales Year Book’ gyda chaniatâd Dr Dennis Balsom

Cafodd Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ei ffurfio pan rhanodd y Comisiwn Ffiniau hen Sir Gaerfyrddin yn ddwy. Etholaeth a chanddi hanes gwleidyddol lliwgar. Ymhlith y gwleidyddion a fu’n Aelodau Seneddol yno roedd y fonesig Megan Lloyd George a’r Aelod Seneddol Cenedlaetholgar cyntaf; Gwynfor Evans. Mae poblogaeth wledig helaeth yn dal i fod yn ran o’r rhaniad dwyreiniol newydd ond mae rhannau o Ddyffryn Aman, ardal lofaol wedi eu hychwanegu yn ogystal. Dyma greu sefyllfa wleidyddol ddwysach.

Yn ystod Etholiad 2001 cafwyd brwydr ffyrnig rhwng Adam Price, un o ymgeisyddion mwyaf ifanc a disglair Plaid Cymru ac Alan Williams, yr Aelod Seneddol a oedd yno yn gynt. Bu’r gystadleuaeth rhyngddynt yn fodd o oresgyn ymdeimlad o apathi cyffredinol ac fe gyfrifwyd cymaint o bledleisau fel y bu’r cyfri gyda’r trydydd uchaf yng Nghymru. Etholwyd Adam Price, yn Aelod Seneddol.

Enillodd Plaid Cymru sedd y Cynulliad yn 1999 gyda Rhodri Glyn Thomas Aelod Cynulliad yn ail-ennill y sedd ac fe gadwodd ei sedd yn gyfforddus yn 2003. Unwaith yn rhagor, bu dwyster yr ornest yn gyfrifol am y nifer uchaf o bledleiswyr yn yr etholiad.

Carmarthen East and Dinefwr

Carmarthen East and Dinefwr

Archwilio Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Gallwch ddefnyddio’r dulliau rheoli ar y map isod i symud ffocws y map neu i chwyddo mewn neu chwyddo allan ohono. Neu, gallwch bwyso botwm chwith eich llygoden a thynnu’r map i’r rhan yr hoffech ei weld.

Adrannau etholiadol Sir Gaerfyrddin: (52,741)

Abergwili, Rhydaman, Y Betws, Cenarth, Cil-y-cwm, Cynwyl Gaeo, Garnant, Glanaman, Gorslas, Llanddarog, Llandeilo, Llanymddyfri, Llandybïe, Llanegwad, Llanfihangel Aberbythych, Llanfihangel-ar-arth, Llangadog, Llangeler, Llangynnwr, Llangyndeyrn, Llanybydder, Manordeilo a Salem, Pen-y-groes, Pontaman, Cwarter Bach, Llanismel, Saron.

Etholiad Cyffredinol 2010

Candidate Party Votes %
Jonathan Edwards Plaid Cymru 13,546 35.6
Christine Gwyther Labour Party 10,065 25.5
Andrew Morgan Conservative Party 8,506 22.4
William Powell Liberal Democrats 4,609 12.1
John Atkinson UK Independence Party 1,285 3.4
PC Majority 3,481 9.2
Turnout 38,011 72.6

Etholiad Cyffredinol 2005

Candidate Party Votes % +/-%
Adam Price Plaid Cymru 17,561 45.9 +3.5
Ross Hendry Plaid Lafur 10,843 28.3 -7.3
Suzy Davies Y Blaid Geidwadol 5,235 13.7 +0.8
Julianna Hughes Liberal Democrats 3,719 9.7 +2.3
Mike Squires UK Independence Party 661 1.7 0.0
Sid Whitworth Legalise Cannabis Alliance 272 0.7 0.7
Mwyafrif PC 6,718 17.5
Diffodd 38,291 71.6 +1.2

Etholiad Cyffredinol 2001

Adam Price Plaid Cymru 16,130 42.35 %
Dr Alan Williams Plaid Lafur 13,540 35.55 %
David Thomas Y Blaid Geidwadol 4,912 12.90 %
Dorian Evans Y Democratiaid Rhyddfrydol 2,850 7.48 %
Mike Squires UKIP 656 1.72 %
Mwyafrif PC 2,590

Etholiad Cyffredinol 1997 (hen ffiniau)

Williams, A. Plaid Lafur 17,907 42.91 %
Thomas, R. Plaid Cymru 14,457 34.64 %
Hayward, E. Y Blaid Geidwadol 5,022 12.03 %
Hughes, J. Y Democratiaid Rhyddfrydol 3,150 7.55 %
Humphries-Evans, I. Plaid y Refferendwm 1,196 2.87 %
Mwyafrif Lafur 3,450

[/lang_cy]