Cymunedau yn cael eu hanwybyddu gan y Cyngor Sir

AS yn dweud mai cau safle ailgylchu yn drychineb

Jonathan Edwards - Llangadog Recycling

Mae Cymunedau yng  ngogledd ddwyrain y Sir yn cael eu hanwybyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin  meddai Jonathan Edwards yr Aelod Seneddol yr wythnos hon.

Mynegodd y AS Plaid Cymru ei bryder gwirioneddol ar gyfer dyfodol ein cymunedau gwledig wrth siarad gyda pherchnogion busnesau yn Llanymddyfri ac yn dilyn ymweliad â’r safle ailgylchu gwastraff Llangadog  sydd a’i dyfodol yn cael ei fygwth gan  benderfyniad y Cyngor Sir i beidio adnewyddu ei gontract gyda’r cwmni.

Dywedodd Jonathan Edwards y gallai trigolion yng ngogledd ddwyrain y sir holi beth yn union maent  yn cael am eu treth gyngor bob blwyddyn gydag  ysgolion yn cau, goleuadau stryd yn cael eu diffodd, cyfleusterau ailgylchu yn cael eu cymryd i ffwrdd, priffyrdd yn cael eu gadael mewn cyflwr gwael a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu preifateiddio.

Mae sylwadau’r Aelod Seneddol yn dod mewn ymateb i gyhoeddiad Gyngor Sir Caerfyrddin na fydd yn adnewyddu ei gontract gyda All Waste Services sy’n darparu cyfleusterau ailgylchu yn Llangadog. Byddai ei gau yn golygu taith o 30-40 milltir i’r safle ail-gylchu dinesig agosaf ar gyfer trigolion yn y cymunedau i’r gogledd – ddwyrain o Lanymddyfri a’r pentrefi cyfagos .

Mewn llythyr at arweinwyr y Cyngor, gofynnodd Jonathan beth  mae’r awdurdod yn disgwyl y miloedd o drigolion yr ardal i wneud gyda’r 1500-2000 tunnell o wastraff  dinesig a fyddai fel arfer yn cael eu cymryd i’r safle Llangadog. Dywedodd y byddai’r camau gweithredu‘r cyngor yn debygol o gynyddu’r cost o glirio tipio anghyfreithlon , ac ychwanegodd y byddai cau y safle yn drychineb ar gyfer y cymunedau sydd yn cael eu hanwybyddu’n llwyr gan y cyngor .

Dywedodd yr Aelod Seneddol  Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Mae Cynghorau ledled Cymru yn wynebu toriadau difrifol yn y gyllideb o ganlyniad i’r mesurau llymder ideolegol y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan.  Ond yr wyf innau a’m mhlaid yn credu bod ffyrdd eraill o ddiwallu’r her hon heb stripio cymunedau o wasanaethau hanfodol.

“Mae’r safle ailgylchu yn Llangadog yn derbyn 1500 – 2000 tunnell o wastraff dinesig bob blwyddyn Ble yn union mae arweinwyr  y cyngor yn Sir Gaerfyrddin yn disgwyl i’r holl wastraff hwn i fynd?

“Os nad oes unrhyw gyfleuster yng ngogledd – ddwyrain y sir, bydd trigolion y cymunedau hynny yn cael eu gorfodi i  deithio 40 milltir i’r gwasanaeth agosaf. Bydd y gost o glirio tipio anghyfreithlon yn sicr o gynyddu.

“Ond y mater ehangach yma yw bod y bobl yr wyf yn eu cynrychioli  yn credu bod eu lleisiau’n cael eu hanwybyddu yn neuadd y Sir. Rwy’n sicr o hwn wedi i mi siarad â thrigolion a busnesau yn yr ardal .

“Mae ysgolion yn cau yn erbyn dymuniadau’r cymunedau, goleuadau stryd yn cael eu troi i ffwrdd, priffyrdd yn cael eu gadael mewn cyflwr gwael ac yn awr y safle ail-gylchu dinesig yn cael ei gau.

“Rwy’n bryderus iawn am ddyfodol ein cymunedau gwledig. Y dylai holl drigolion yn cael mynediad teg i wasanaethau gwaeth ble y maent yn byw yn y sir, ond dyw hyn ddim yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin.

“Fel y mae pethau yn sefyll, gall trigolion yng ngogledd Sir Gaerfyrddin holi’n haeddiannol beth yn union y maent yn ei gael am eu treth gyngor bob blwyddyn.”

DIWEDD

5 Responses to “Cymunedau yn cael eu hanwybyddu gan y Cyngor Sir” [latest first]

  1. With regards this ridicalous decision Fly tipping will be an extremely expensive result not simply the cost of clearing it but the damage it will undoubtably do to the environment as will the amount of traffic involved to cart ones rubbish elsewhere since most people will normally have to make more than one trip to dispose of any reasonable amount due to the fact they will be using the family car.

  2. My wife and I run a bunkhouse in N. E. Carmarthenshire. This brings many visitors from around the UK and from abroad bringing money with them and a growing love for Wales helping to provide a much needed boost for our tourist industry. We take great care in collecting waste which we deliver every week to the recycling centre. If this is closed it would create major problems for us in dealing with this waste. But also we are really concerned that the damage to the country side will in the long term make the area less desirable to visit. We would ask the council to reconsider this vital decision.

  3. As Mr Edwards says, this is yet another example of the County Council ignoring local communities. How arrogant! The Council forgets that it exists to serve the community. We now pay for services that we no longer get, or which are reduced without any reduction in taxes, or which are only provided when the Council chooses to. The Council is behaving like the worst of monopolies. And before Mark James and his officials tell us they’re cash-strapped, they should consider cutting back their own exorbitant salaries. If they’re not providing the services we pay them to provide, they should be replaced by those who can.

  4. I agree with the above comments. This County is already littered with rubbish on the highways and other places. Not renewing the tender for this facility will only make things worse. It is about time that the North had some investment rather than the monies being given to the South of the County. Perhaps they could turn some lights off in the towns on the highways at night as we do not need all that light pollution. There would be major savings if this was done between the hours of midnight and 6am and earlier in the summer months.

  5. I find it ironic that the council are planning to withdraw their funding for this centre, and yet in the latest edition of Carmarthenshire News, there is a whole page (9) spread telling us as Carmarthenshire residents that we need to recycle more! I personally will still recycle what I can, but this will inevitabley lead to more fly tipping, or an increase in the amount of rubbish going to land fill. Get your priorities right Carmarthenshire!

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.